Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Inšpirácia

Mediace do škol - Súčasť „Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti“ v Českej republike

Školská mediácia je nástrojom prevencie pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi, ale aj sanácie prostredia, ktoré je poznačené výskytom intolerancie, násilia, nenávisti a neznášanlivosti. Môže byť aj dôležitým nástrojom zlepšenia sociálnej k...

Workshopy a konference jako inspirace pro edukační praxi

„Zážitek a zkušenost tvoří nedílnou součást každého edukačního procesu, jsou inspirací, nástrojem, skrze který si osvojované pamatujeme lépe a trvaleji.“ Markéta Švamberk Šauerová Ve dnech 18. – 20. 10. 2016 pořádala Vysoká škola tělesné výchovy a...

Rok Ľudovíta Štúra

Prvým z velikánov slovenskej histórie - popri M. R. Štefánikovi a A. Dubčekovi - je aj Ľudovít Štúr (1815 - 1856). V tomto roku si pripomenieme 200. výročie jeho narodenia, na budúci rok to bude 160 rokov od jeho úmrtia, preto je rok 2015 vyhlásen...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály