Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Inšpirácia

Mediace do škol - Súčasť „Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti“ v Českej republike

Dátum: Autor/i: redakcia Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Školská mediácia je nástrojom prevencie pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi, ale aj sanácie prostredia, ktoré je poznačené výskytom intolerancie, násilia, nenávisti a neznášanlivosti. Môže byť aj dôležitým nástrojom zlepšenia sociálnej klímy v škole a východiskom pre formovanie zdravej školskej kultúry.

Príspevky v diskusii: 0

Workshopy a konference jako inspirace pro edukační praxi

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

„Zážitek a zkušenost tvoří nedílnou součást každého edukačního procesu, jsou inspirací, nástrojem, skrze který si osvojované pamatujeme lépe a trvaleji.“ Markéta Švamberk Šauerová

Ve dnech 18. – 20. 10. 2016 pořádala Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA mezinárodní vědeckou konferenci, tematicky věnovanou oblasti zážitkové pedagogiky - Sport a Zážitková pedagogika (VŠTVS Palestra).

Príspevky v diskusii: 0

Rok Ľudovíta Štúra

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Vydanie: 5/2015 Ročník: 2015

Prvým z velikánov slovenskej histórie - popri M. R. Štefánikovi a A. Dubčekovi - je aj Ľudovít Štúr (1815 - 1856). V tomto roku si pripomenieme 200. výročie jeho narodenia, na budúci rok to bude 160 rokov od jeho úmrtia, preto je rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk