Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť - Ochranné a výchovné opatrenia

Dátum: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová Rubrika: Predstavujeme Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

Ide o osobitné prostriedky, ktorých podstata spočíva predovšetkým v kladnom ovplyvňovaní duševného, mravného ako aj sociálneho vývoja mladistvých.

Príspevky v diskusii: 0

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (2.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová Rubrika: Právo Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je pri riešení trestnej činnosti potrebné čo najviac eliminovať ďalšie možné narušovanie, ktoré im hrozí v oveľa väčšej miere ako v dospelom veku. Je to predovšetkým pre neukončený proces vývoja. Práve táto kategória osôb je najplastickejšia a najovplyvniteľnejšia a rovnaký prístup orgánov činných v trestnom konaní vo všetkých smeroch, vzhľadom na špecifiká tejto skupiny osôb, by bol neprimeraný.

Príspevky v diskusii: 0

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (1.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová Rubrika: Právo Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Protispoločenská činnosť páchaná v objektoch škôl.

V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je pri riešení trestnej činnosti potrebné čo najviac eliminovať ďalšie možné narušovanie, ktoré im hrozí v oveľa väčšej miere ako v dospelom veku. Je to predovšetkým pre neukončený proces vývoja. Práve táto kategória osôb je najplastickejšia a najovplyvniteľnejšia a rovnaký prístup orgánov činných v trestnom konaní vo všetkých smeroch, vzhľadom na špecifiká tejto skupiny osôb, by bol neprimeraný.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk