Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť - Ochranné a výchovné opatrenia

Ide o osobitné prostriedky, ktorých podstata spočíva predovšetkým v kladnom ovplyvňovaní duševného, mravného ako aj sociálneho vývoja mladistvých.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (2.)

V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je pri riešení trestnej činnosti potrebné čo najviac ...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (1.)

Protispoločenská činnosť páchaná v objektoch škôl. V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály