Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady

Napriek tomu, že podľa platnej legislatívy nemožno vykonávať kvalifikačné skúšky, pojem „kvalifikačná skúška“ sa z posudzovania kvalifikácie nevytratil skončením účinnosti niektorých právnych predpisov. V príspevku s názvom Kvalifikačné skúšky, at...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály