Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Doležité

Téma: Vzdelávanie cudzincov

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Téma cudzincov a migrácie je témou nielen politickou, ale zasahuje rôzne oblasti života na Slovensku, a samozrejme neobchádza ani školstvo. Aj keď v minulosti nebola taká aktuálna ako dnes, proces vzdelávania cudzincov je upravený v školskej legislatíve.

Príspevky v diskusii: 0

Téma - Nultý ročník

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk