Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Doležité

Téma: Vzdelávanie cudzincov

Téma cudzincov a migrácie je témou nielen politickou, ale zasahuje rôzne oblasti života na Slovensku, a samozrejme neobchádza ani školstvo. Aj keď v minulosti nebola taká aktuálna ako dnes, proces vzdelávania cudzincov je upravený v školskej legis...

Téma - Nultý ročník

Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály