Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Školstvo v zahraničí

Dynamika predškolského vzdelávania v Turecku

Slovensko už desaťročia sníva sen o vysokej kvalite predškolského vzdelávania, o takmer absolútnej kvalifikovanosti predškolských učiteľov a o akejsi bezproblémovej predškolskej pedagogike. Pozerajúc na všetky svetové strany naozaj nezostáva tvrdi...

Podoby predškolského vzdelávania v Indii

Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 je v Indii približne 159 miliónov detí vo veku od 0 do 6 rokov, teda asi 32-násobok celej populácie Slovenskej republiky. To je pre realitu predškolského vzdelávania naozaj riadna výzva, najmä ak sa zohľa...

Pohľad na možnosti kvalitného riadenia škôl

Školy predstavujú centrum vzdelávacích systémov. Tvoria pilier pre budúcnosť spoločnosti. Sú dôležité pre prosperitu každého štátu EÚ. Kvalita školstva vo významnej miere závisí od schopnosti pedagógov implementovať poznatky a vedomostí pre budúce...

Možnosti vzdelávania v rámci krajín OECD

Pre študentov je výber strednej a následne vysokej školy veľkým krokom v ich osobnom živote. V súčasnosti majú na výber z veľkého množstva škôl, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, prípadne môžu stráviť aspoň časť štúdia v zahraničí. Počet š...

Jedinečný a unikátny dánsky systém (2.)

Vláda v Dánsku venuje zvýšenú pozornosť mládežníckej politike. Pomáha mládeži stať sa aktívnymi demokratickými občanmi, ktorým umožňuje prakticky sa zúčastňovať na rozvoji spoločnosti a zároveň im umožňuje reálny vplyv a vyžaduje zodpovednosť pri ...

Dánsky vzdelávací systém (1.)

 „Doba volá po osobnostiach, ale bude volať zbytočne tak dlho, pokiaľ nenecháme deti ako osobnosti žiť a učiť sa“. Ellen Keyová Motto uvedené v záhlaví príspevku zverejnila jeho autorka Ellen Keyová, švédska spisovateľka a novinárka v roku 1900 v ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály