Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Samosprávne orgány škôl

Rada školy, školského zariadenia - kompetencie a zmeny v legisaltíve

Rada školy musí čo najobjektívnejšie uplatňovať svoje kompetencie. Je nevyhnutné, aby jej členovia tieto kompetencie dobre poznali a poznali aj kompetencie tých, ktorí školu alebo školské zariadenie riadia. Hodnotiť a posudzovať niečo objektívne s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály