Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Súčasné trendy

Vplyv rovesníckej mediácie na správanie žiaka (1.)

Nedorozumenia, konflikty, problémy sú prirodzenou súčasťou nášho života všade tam, kde sa nachádzame, kde žijeme, ale aj v prostredí, ktoré je primárne určené pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. 

Mediácia zo zákona - fázy mediácie

Mediácia je v posledných rokoch jedna z najčastejšie využívaných odborných metód na riešenie konfliktov. Má veľmi široký záber, dá sa využiť prakticky v každej oblasti bežného života. Výnimkou nemusí byť ani školské prostredie. Obavy pred využitím...

Zkušenosti ze zavádění formativního hodnocení

Článkem chceme vedoucí pracovníky inspirovat k tomu, jak o zavádění formativního hodnocení přemýšlet, jak se na ni připravit, jaká opatření ve škole udělat, jak učitelům svým přístupem k nim formativní hodnocení modelovat. Článek staví na zkušenos...

Učiteľ ako dizajnér zážitku

Aká je rola učiteľa v dnešnej dobe? Ako sa možno stať dizajnérom zážitku vo vyučovacom procese? Poskytujeme syntézu skúseností učiteľa aj herného dizajnéra. Ponúkame pohľad na dôležitú introspekciu pri dizajnovaní zážitku z vyučovania. Objasníme m...

Mediálna gramotnosť ako základná zručnosť v digitálnej spoločnosti

Záplava článkov, sledovanie udalostí v priamom prenose aj z opačného konca zemegule a obrovské množstvo informácií z rôznych komunikačných kanálov sa na nás valí každý deň a zo všetkých strán. Mediálna gramotnosť by sa tak v digitálnej spoločnosti...

Učiteľ – nové trendy a výzvy

V príspevku sa venujeme absencii transferu a flexibility vo vzdelávaní, ktoré majú vplyv na jeho kvalitu. Informujeme o dokumente Manifesto 15, ktorý obsahuje obraz nutnej radikálnej premeny vzdelávania. Venujeme sa téme príčin možnej slabej atrak...

Pozitívna psychológia v školskom prostredí

V príspevku opisujeme nevyhnutnosť začleňovania pozitívnej psychológie do slovenských škôl a školských zariadení. Informujeme o koncepte duševnej pohody, ktorého autorom je Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie. Uvádzame praktické návrhy a ...

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ...

Gamifikovaný rozvoj strategických zručností

V príspevku sa venujeme gamifikovanému rozvoju strategických zručností, opíšeme gamifikované m-learningové riešenia. Ponúkneme tri piliere učenia (strategické hry, metakognitívne modely, sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí). Opíšeme výsku...

Mentoring ve školách

Mentoring se v poslední době stal v České republice velmi propagovanou formou profesního rozvoje pedagogů. Jako každá nová věc přicházející do poměrně konzervativního prostředí školství, má řadu nadšených opěvovatelů i odpůrců. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály