Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Súčasné trendy

TQM - Komplexné manažérstvo kvality v školskom prostredí

V odbornej literatúre sa uvádza, že zákazníkom školy sú žiaci, rodičia a ďalšie zainteresované strany. Učitelia sú vykonávatelia služieb pre zákazníkov. Ak má byť služba pre zákazníkov výborná, aby bol zákazník spokojný a vracal sa, práve vykonáva...

Konceptualizácia kritického myslenia - kognitívna doména

Každý tvorca školské kurikula by si mal uvedomiť, že základné etické otázky, dilemy a najmä rozhodnutia neovplyvňujú iba život jednotlivca, ale môžu ovplyvniť aj život ostatných. Ide o základ formovania rozhodnutí, ktoré budúca generácia detí bude...

Vplyv rovesníckej mediácie na správanie žiaka (1.)

Nedorozumenia, konflikty, problémy sú prirodzenou súčasťou nášho života všade tam, kde sa nachádzame, kde žijeme, ale aj v prostredí, ktoré je primárne určené pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. 

Mediácia zo zákona - fázy mediácie

Mediácia je v posledných rokoch jedna z najčastejšie využívaných odborných metód na riešenie konfliktov. Má veľmi široký záber, dá sa využiť prakticky v každej oblasti bežného života. Výnimkou nemusí byť ani školské prostredie. Obavy pred využitím...

Zkušenosti ze zavádění formativního hodnocení

Článkem chceme vedoucí pracovníky inspirovat k tomu, jak o zavádění formativního hodnocení přemýšlet, jak se na ni připravit, jaká opatření ve škole udělat, jak učitelům svým přístupem k nim formativní hodnocení modelovat. Článek staví na zkušenos...

Učiteľ ako dizajnér zážitku

Aká je rola učiteľa v dnešnej dobe? Ako sa možno stať dizajnérom zážitku vo vyučovacom procese? Poskytujeme syntézu skúseností učiteľa aj herného dizajnéra. Ponúkame pohľad na dôležitú introspekciu pri dizajnovaní zážitku z vyučovania. Objasníme m...

Mediálna gramotnosť ako základná zručnosť v digitálnej spoločnosti

Záplava článkov, sledovanie udalostí v priamom prenose aj z opačného konca zemegule a obrovské množstvo informácií z rôznych komunikačných kanálov sa na nás valí každý deň a zo všetkých strán. Mediálna gramotnosť by sa tak v digitálnej spoločnosti...

Učiteľ – nové trendy a výzvy

V príspevku sa venujeme absencii transferu a flexibility vo vzdelávaní, ktoré majú vplyv na jeho kvalitu. Informujeme o dokumente Manifesto 15, ktorý obsahuje obraz nutnej radikálnej premeny vzdelávania. Venujeme sa téme príčin možnej slabej atrak...

Pozitívna psychológia v školskom prostredí

V príspevku opisujeme nevyhnutnosť začleňovania pozitívnej psychológie do slovenských škôl a školských zariadení. Informujeme o koncepte duševnej pohody, ktorého autorom je Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie. Uvádzame praktické návrhy a ...

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály