Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 311/2001 Z.z. a zmeny

Zákon 311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon 125/2022 Z.z. N

Schválený 24. 3. 2022 Účinný 13. 4. 2022 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

125/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 82/2022 Z.z.

Schválený 15. 3. 2022 Účinný 1. 4. 2022  

82/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 215/2021 Z.z.

Schválený 4. 5. 2021 Účinný 31. 12. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 407/2021 Z.z.

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 2. 2. 2022 Novelizovaný: 31. 12. 2024  

407/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 539/2021 Z.z.

Schválený 15. 12. 2021 Účinný 29. 12. 2021  

539/2021 Z.z. č. k. PL. ÚS 12/2021-79 z 15. decembra 2021 o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon 412/2021 Z.z.

Schválený 12. 11. 2021 Účinný 15. 11. 2021  

412/2021 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Zákon 326/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

326/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon 294/2020 Z.z.

Schválený 20. 10. 2020 Účinný 31. 10. 2020 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

294/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon 76/2021 Z.z.

Schválený 4. 2. 2021 Účinný 1. 3. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

76/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 307/2019 Z.z.

Schválený 12. 9. 2019 Účinný 30. 7. 2020  

307/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 157/2020 Z.z.

Schválený 9. 6. 2020 Účinný 17. 6. 2020  

157/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon 66/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020  

66/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 63/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020  

63/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 380/2019 Z.z.

Schválený 18. 10. 2019 Účinný 19. 11. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

380/2019 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon 375/2019 Z.z.

Schválený 16. 10. 2019 Účinný 1. 1. 2020  

375/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon 319/2019 Z.z.

Schválený 18. 9. 2019 Účinný 1. 1. 2020  

319/2019 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 376/2018 Z.z.

Schválený 7. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019  

376/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 347/2018 Z.z.

Schválený 27. 11. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

347/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 63/2018 Z.z.

Schválený 14. 2. 2018 Účinný 1. 5. 2018  

63/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

368/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

564/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve