Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2014

Otvorený grantový program 2014

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne prijíma počas celého roka žiadosti o podporu od rôznych organizácií. Do otvoreného grantu môžete posielať projekty z oblasti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej pomoci a zdravia.

Iuventa - Erasmus + 2014

Kategória: Výzvy

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. 

Vyšegrádsky fond – Malé granty

Kategória: Výzvy

Ponuka malých grantov v oblastiach - kultúrna spolupráca (festivaly, publikácie), vedecká výmena a výskum (konferencie, publikácie), vzdelávanie (semináre, letné školy), výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mlá...

INTENDA – Podporujeme talenty

Kategória: Grantové výzvy

Cieľom otvorenej finančnej schémy Podporujeme talenty je podpora reprezentácie mladých ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne: podpora rozvoja nadanej mladej generácie a nadaných detí; podpora mladých ľudí s nedos...

NDS – Škola rodinných financií

Kategória: Výzvy

Cieľom grantov ŠRF je rozvíjať finančnú gramotnosť mládeže a dôležitých dospelých, ľudí z ohrozených a znevýhodnených komunít a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň, rozšíriť a sprístupniť finančné vzdelávanie pre rodiny, komunity a sociálne slab...

Nadácia TB - E-Talent

Kategória: Výzvy

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môž...

Grantový program - Stredné školy a technika 2014

Kategória: Výzvy

Cieľom je priblížiť žiakom využitie vedomostí v praxi, ich interdisciplinárne zapojenie na jednom projekte s reálnym výsledkom. Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku. Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktív...

Grantová výzva - NDS - Dôvera

Kategória: Výzvy

Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovo...

Grantová výzva - Slovnaft a CEF – Talenty novej Európy

Kategória: Výzvy

Nadané deti a mladí ľudia, ktorí vynikajú talentom v oblasti umenia, vedy alebo športu, sa už po ôsmykrát môžu prihlásiť do grantového programu Talenty Novej Európy. Program vyhlasuje Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT. V tomto rok...

Nadácia VÚB - Škola nás baví Zamestnanecká grantová schéma

Kategória: Výzvy

Podpora aktivít, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času sformulovali svoj zámer do jednoduchého pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev