Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktivity pre žiakov

EkoKvíz pri príležitosti Dňa Zeme

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sa môžete zapojiť do inovatívneho celoslovenského EkoKvízu na stránke ekokviz.eu. Prebiehať bude každý deň od 22.4. do 21.5.2021 a možno si v ňom zlepšiť hravou formou svoje znalosti v environmentálnych témac...

Projekt Šťastná škola - Výzva na zapojenie sa do programu

Kategória: Výzvy

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší vyhlasuje Výzvu na získanie titulov Šťastná škola, Šťastná materská škola. Prihlásenie sa do 30. júna 2019 (www.hodinastastia.sk).

Súťaž o Cenu Karola Veľkého

Kategória: Výzvy

Európsky parlament vyhlasuje ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež. Cena sa udeľuje mladým ľuďom vo veku 16-30 rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára...

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdeláva...

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“

Kategória: Výzvy

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“.  Jej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska. Môžu sa jej zúčastniť pedagogickí zamestnanci...

Súťaž Vojaci očami detí 2018

Kategória: Výzvy

Minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim a mesačník OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 17. ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí. Účastníci súťaže môžu posielať svoje práce do ...

Múdra príroda 2018

Kategória: Výzvy

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica vyhlasuje šiesty ročník literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v SR. Uzávierka súťaže je do 16. februára...

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Kategória: Výzvy

Od roku 2008, Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí od 16 do 30 rokov pre mladých ukazujúc ...

Častice pre Teba/Particles4You

Kategória: Výzvy

Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc  Častice pre Teba/Particles4You, sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPP...

Ekonomická olympiáda - pre študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Uzávierka prihlášok je 9. januára 2018 (ekonomickaolympiada.sk).

Európska dobrovoľnícka služba

Kategória: Výzvy

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s nový...

Projekt “Rozbehni sa!”

Kategória: Výzvy

Projekt “Rozbehni sa!” je určený šikovným a kreatívnym ľuďom, ktorí majú záujem uchopiť svoj život do vlastných rúk a aktívne sa pustiť do vlastného podnikania. Termín prihlásenia do 21. novembra 2017 (rozbehnisa.sk).

Talent Guide - mentoringový program

Kategória: Výzvy

Talent Guide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Koniec prihlasovania je 19.11. 2017 (leaf.sk/talentguide/).

LEAF Award oceňuje a podporuje - MAKOVICE

Kategória: Výzvy

LEAF Award oceňuje a podporuje talentovaných mladých ľudí vo veku 10-19 rokov, ktorí majú charakter, snažia sa byť najlepší a makajú nielen na skvelých výsledkoch v škole, ale aj na svojom okolí a inšpirujú ostatných (https://www.leaf.sk/award/).

Nadácia Volkswagen – Vedomostné ostrovy

Kategória: Výzvy

V novom školskom roku štartuje Nadácia volkswagen projekt – Vedomostné ostrovy. Ide o interaktívny kiosk, z ktorého budú môcť nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívny...

Projekt EURO Študent

Kategória: Výzvy

Druhý ročník Projektu EURO Študent sa uskutoční v dňoch 23. až 26. marec 2017 v Škole v prírode Huty. Študenti majú možnosť naučiť sa niečo nové nielen o legislatíve EÚ a jej inštitúciách, ale hlavne o príležitostiach, ktoré  študentom z Únie ponú...

V. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Kategória: Výzvy

Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pozýva základné školy do diskusie o potravinách. Podujatie sa uskutoční od 16. októbra do 20. októbra 2017. Organizátori pripravili súťažno-vzdelávaciu...

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasujú 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Elektronické prihlášk...

6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Prihlášky sa prijímajú...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk