Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktivity pre žiakov

Projekt Šťastná škola - Výzva na zapojenie sa do programu

Kategória: Výzvy

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší vyhlasuje Výzvu na získanie titulov Šťastná škola, Šťastná materská škola. Prihlásenie sa do 30. júna 2019 (www.hodinastastia.sk).

Súťaž o Cenu Karola Veľkého

Kategória: Výzvy

Európsky parlament vyhlasuje ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež. Cena sa udeľuje mladým ľuďom vo veku 16-30 rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára...

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdeláva...

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“

Kategória: Výzvy

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“.  Jej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska. Môžu sa jej zúčastniť pedagogickí zamestnanci...

Súťaž Vojaci očami detí 2018

Kategória: Výzvy

Minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim a mesačník OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 17. ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí. Účastníci súťaže môžu posielať svoje práce do ...

Múdra príroda 2018

Kategória: Výzvy

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica vyhlasuje šiesty ročník literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v SR. Uzávierka súťaže je do 16. februára...

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Kategória: Výzvy

Od roku 2008, Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí od 16 do 30 rokov pre mladých ukazujúc ...

Častice pre Teba/Particles4You

Kategória: Výzvy

Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc  Častice pre Teba/Particles4You, sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPP...

Ekonomická olympiáda - pre študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Uzávierka prihlášok je 9. januára 2018 (ekonomickaolympiada.sk).

Európska dobrovoľnícka služba

Kategória: Výzvy

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s nový...

Projekt “Rozbehni sa!”

Kategória: Výzvy

Projekt “Rozbehni sa!” je určený šikovným a kreatívnym ľuďom, ktorí majú záujem uchopiť svoj život do vlastných rúk a aktívne sa pustiť do vlastného podnikania. Termín prihlásenia do 21. novembra 2017 (rozbehnisa.sk).

Talent Guide - mentoringový program

Kategória: Výzvy

Talent Guide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Koniec prihlasovania je 19.11. 2017 (leaf.sk/talentguide/).

LEAF Award oceňuje a podporuje - MAKOVICE

Kategória: Výzvy

LEAF Award oceňuje a podporuje talentovaných mladých ľudí vo veku 10-19 rokov, ktorí majú charakter, snažia sa byť najlepší a makajú nielen na skvelých výsledkoch v škole, ale aj na svojom okolí a inšpirujú ostatných (https://www.leaf.sk/award/).

Nadácia Volkswagen – Vedomostné ostrovy

Kategória: Výzvy

V novom školskom roku štartuje Nadácia volkswagen projekt – Vedomostné ostrovy. Ide o interaktívny kiosk, z ktorého budú môcť nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívny...

Projekt EURO Študent

Kategória: Výzvy

Druhý ročník Projektu EURO Študent sa uskutoční v dňoch 23. až 26. marec 2017 v Škole v prírode Huty. Študenti majú možnosť naučiť sa niečo nové nielen o legislatíve EÚ a jej inštitúciách, ale hlavne o príležitostiach, ktoré  študentom z Únie ponú...

V. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Kategória: Výzvy

Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pozýva základné školy do diskusie o potravinách. Podujatie sa uskutoční od 16. októbra do 20. októbra 2017. Organizátori pripravili súťažno-vzdelávaciu...

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasujú 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Elektronické prihlášk...

6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Prihlášky sa prijímajú...

Národné športové centrum rozbieha ďalší ročník Európskeho týždňa športu

Kategória: Výzvy

Buď #BeActive, zapoj sa so školou alebo kolegami do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví. Národné športové centrum (NŠC) je aj roku 2017 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu, unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podp...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk