Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Projekt Šťastná škola - Výzva na zapojenie sa do programu

Kategória: Výzvy

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší vyhlasuje Výzvu na získanie titulov Šťastná škola, Šťastná materská škola. Prihlásenie sa do 30. júna 2019 (www.hodinastastia.sk).

Hlavným poslaním Programu vyučovania šťastia je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách na základe výsledkov pozitívnej psychológie. V súčasnosti je členom siete Šťastná škola 1200 inštitúcií.  Hodiny šťastia prebiehajú vo viac ako 7000 skupinách na celom svete. Vyučovacie hodiny štastia v Maďarsku, na základe výskumov Martina Seligmana a profesorky Sonji Lyubomirskej, odštartovala Bella Bagdi, predsedníčka Nadácie Svet je s Tebou lepší a speváčka rozvoja osobnosti v roku 2014.

Do projektu sa môžu zapojiť a titul Šťastná materská škola, Šťastná škola získať:

  • materské školy,
  • základné školy,
  • stredné školy. 

Podmienky pre získanie titulu Šťastná škola/Šťastná materská škola

  1. Zaslanie  dokumentov: čestné prehlásenie podpísané riaditeľom školy a inštitucionálny list do 30. júna 2019 na e-mailovú adresu:  hodinastastiask@gmail.com.
  2. Zapracovanie  projektu do školského vzdelávacieho programu do 15. septembra 2019.
  3. Uskutočnenie aspoň jednej vyučovacej hodiny šťastia zapojením aspoň jednej skupiny detí do 30. septembra 2019 a zotrvať v programe v školskom roku 2019/2020.
  4. Zaslanie krátkej správy o uskutočnenej aktivite spolu s fotografiami na e-mail hodinastastiask@gmail.com do 30. septembra 2019.
  5. Zaregistrovanie účastníka na webovej stránke www.hodinastastia.sk a nahrátie vyučovacej hodiny na uvedenú webovú stránku.  

Po zaregistrovaní má pedagóg k dispozícii vyučovacie materiály a motivačné piesne. Pripravujeme aj slovenskú verziu učebnice a pracovného zošita pre materské školy, I. stupeň základných škôl.

Ďalšie informácie o projekte môže získať prihlásená inštitúcia na adrese hodinastastiask@gmail.com.

Zdroj a ďalšie informácie: http://hodinastastia.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev