Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2018

4/2018

Psychózy – ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Pedagogické povolanie, zvlášť v dnešnej dobe, predpokladá dobrú znalosť psychiky súčasného človeka. Tento rozmer učiteľ získava pedagogicko–psychologickým vzdelaním, ale tiež praxou, ktorá prináša ...

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (1.)

PaedDr. Jana Kmeťová Zo seriálu: Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcejúspešn...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk