Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z histórie školstva

Budovy škôl - stavebný materiál

Na pomyselnej prehliadke historických pamiatok slovenských obcí a miest sa budovy škôl len v malej miere dostanú do hľadáčika turistov. Je to škoda, pretože aj školy vedia rozprávať svoj príbeh. V dnešnej časti príspevku sa pozrieme na stavebnú po...

Škola pri kostole, v centre obce aj mimo nej

Ak sa vydáme na pomyselnú prehliadku historických pamiatok slovenských obcí a miest, budovy škôl sa len v malej miere dostanú do hľadáčika turistov. Je to škoda, pretože aj školy vedia rozprávať svoj príbeh, napríklad o tom, v ktorej časti obcí a ...

Gabriel Kováč-Martini – učiteľ Jozefa Miloslava Hurbana

Jozef Miloslav Hurban (1817 Beckov – 1888 Hlboké) patrí popri Ľudovítovi Štúrovi k najvplyvnejším osobnostiam národného hnutia Slovákov druhej polovice 19. storočia.

Ján Wittenberger - učiteľ Jána Francisciho-Rimavského

Ján Francisci-Rimavský (1. jún 1822, Hnúšťa – 7. marec 1905, Martin) – básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a spisovateľ, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra. Významná bola jeho účasť ako dobrovoľníckeho kapitána v revolučných rokoch 1848 – 49.

Karl Ruppeldt - učiteľ Petra Pavla Zgútha

Peter Pavol Zgúth (25. január 1863 Vrbica, okr. Liptovský Mikuláš – 22. jún 1952 Martin) – učiteľ, autor učebníc a pedagogických statí, školský inšpektor. Angažoval sa v národnom hnutí.

Michal Šulek – učiteľ Jána Seberíniho

Ján Seberini (aj Szeberinyi; 1. január 1780 Veličná, okr. Dolný Kubín – 10. február 1857 Banská Štiavnica) – vychovávateľ, kňaz, superintendent banského dištriktu.

Michal Škultéty-Lehotský - učiteľ Augusta Horislava Škultétyho

 August Horislav Škultéty (7. august 1819 Krtíš – 21. máj 1892 Kraskovo, okr. Rimavská Sobota) – evanjelický kňaz, pedagóg, mnohoročný riaditeľ Slovenského ev. a. v. Gymnázia v Revúcej, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra.

Valentin Ecchius Lindaviensis - učiteľ Leonarda Stöckela

Zo staršej histórie školstva sa nám zreteľne vynára postava bardejovského humanistického pedagóga Leonarda Stöckela (1510 – 1560).

Ján Drahotín Makovický – učiteľ Aurela Bohuslava Stodolu

Aurel Bohuslav Stodola (11. máj 1859 Vrbický Hušťák, dnes súčasť Liptovského Mikuláša – 10. mája 1889 Zurich, Švajčiarsko) – fyzik, technik, tvorca teórie parných a plynových turbín. Školskú dochádzku začal ako šesťročný na ev. a. v. ľudovej škole...

Ján Majba a Matej Hudáčik - učitelia Samuela Ormisa

Samuel Ormis (1. júl 1824, Revúca – 18. september 1875, Revúca) – slovenský pedagóg, učiteľ, spisovateľ, autor viacerých učebníc, najmä však jednej z prvých moderných učebníc pedagogiky Výchovoveda pre seminaristov a rodičov (1871) určenú budúcim ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály