Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z histórie školstva

Plat učiteľov

Finančné ohodnotenie práce učiteľa je v súčasnosti stále problematickou oblasťou vyvolávajúcou diskusie. V dnešnej časti príspevku sa pozrieme na to, ako to bolo v dávnejšej minulosti s platmi učiteľov.

Kto bol v minulosti učiteľom

Kto sa v minulosti venoval učeniu detí, žiakov? Boli to vždy učitelia? Kedy sa začala cielená príprava na učiteľské povolanie? Čo bolo najvýznamnejším krokom v tomto smere? V dnešnej časti príspevku sa pozrieme na to, kto sa v minulosti živil učit...

Zriaďovanie škôl

Na pomyselnej prehliadke historických pamiatok slovenských obcí a miest sa budovy škôl len v malej miere dostanú do hľadáčika turistov. Je to škoda, pretože aj školy vedia rozprávať svoj príbeh. V dnešnej časti príspevku sa pozrieme na ich zriaďov...

Budovy škôl - stavebný materiál

Na pomyselnej prehliadke historických pamiatok slovenských obcí a miest sa budovy škôl len v malej miere dostanú do hľadáčika turistov. Je to škoda, pretože aj školy vedia rozprávať svoj príbeh. V dnešnej časti príspevku sa pozrieme na stavebnú po...

Škola pri kostole, v centre obce aj mimo nej

Ak sa vydáme na pomyselnú prehliadku historických pamiatok slovenských obcí a miest, budovy škôl sa len v malej miere dostanú do hľadáčika turistov. Je to škoda, pretože aj školy vedia rozprávať svoj príbeh, napríklad o tom, v ktorej časti obcí a ...

Gabriel Kováč-Martini – učiteľ Jozefa Miloslava Hurbana

Jozef Miloslav Hurban (1817 Beckov – 1888 Hlboké) patrí popri Ľudovítovi Štúrovi k najvplyvnejším osobnostiam národného hnutia Slovákov druhej polovice 19. storočia.

Ján Wittenberger - učiteľ Jána Francisciho-Rimavského

Ján Francisci-Rimavský (1. jún 1822, Hnúšťa – 7. marec 1905, Martin) – básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a spisovateľ, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra. Významná bola jeho účasť ako dobrovoľníckeho kapitána v revolučných rokoch 1848 – 49.

Karl Ruppeldt - učiteľ Petra Pavla Zgútha

Peter Pavol Zgúth (25. január 1863 Vrbica, okr. Liptovský Mikuláš – 22. jún 1952 Martin) – učiteľ, autor učebníc a pedagogických statí, školský inšpektor. Angažoval sa v národnom hnutí.

Michal Šulek – učiteľ Jána Seberíniho

Ján Seberini (aj Szeberinyi; 1. január 1780 Veličná, okr. Dolný Kubín – 10. február 1857 Banská Štiavnica) – vychovávateľ, kňaz, superintendent banského dištriktu.

Michal Škultéty-Lehotský - učiteľ Augusta Horislava Škultétyho

 August Horislav Škultéty (7. august 1819 Krtíš – 21. máj 1892 Kraskovo, okr. Rimavská Sobota) – evanjelický kňaz, pedagóg, mnohoročný riaditeľ Slovenského ev. a. v. Gymnázia v Revúcej, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály