Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Štatistický prehľad stavu slovenského školstva

Dátum: Rubrika: Z histórie školstva

...na konci komunistického režimu

Školstvo na Slovensku v rokoch 1948 až 1989 prešlo niekoľkými zmenami, na ktoré sa možno pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Jedným zo spôsobov je nazeranie na vývoj školstva optikou rôznych štatistických ukazovateľov. V tomto smere podnetným dokumentom je tzv. Vývoj školstva v SSR za obdobie rokov 1970/1971 a 1987/1988.


Materiál bol predložený na zasadnutia najvyšších straníckych orgánov na Slovensku na jar roku 1989. Časové zaradenie nie je náhodné. V marci roku 1989 sa k otázkam školstva zišiel Ústredný výbor Komunistickej strany Československa (ďalej len „KSČ“) a o dva mesiace neskôr jeho územná organizácia na Slovensku Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska (ďalej len „KSS“). Vyššie spomínaný materiál mal byť po jeho prerokovaní na Predsedníctve Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ďalej len „ÚV KSS“) odoslaný členom a kandidátom ÚV KSS na nadchádzajúce plenárne zasadnutie.

Sledovaných je niekoľko ukazovateľov vo vývoji školstva na Slovensku v školskom roku 1970/1971 až 1988/1989. Dokument je rozdelený na niekoľko častí, ako napríklad na materské školy, základné školy atď. S ohľadom na jeho rozsah sme vybrali aspoň niektoré časti.

Počet škôl na Slovensku a dvojzmenná prevádzka

V roku 1970 na Slovensku existovalo 3837 základných škôl rôznych typov. O osemnásť rokov neskôr navštevovali žiaci už len 2295 základných škôl. Na prvý pohľad neradostnú štatistiku vyvažuje niekoľko iných skutočností. Spomínaný úpadok zabezpečoval rapídny pokles škôl, ktoré mali len prvý stupeň. Počet škôl s obidvoma stupňami v priebehu 18 rokov dokonca vzrástol (z 1326 na 1390).

V kontexte s uvedenou informáciou zaujímavo vyznieva skutočnosť, že v priebehu vyššie uvedeného obdobia zásadne poklesol podiel žiakov, ktorí navštevovali školu v rámci tzv. dvojzmennej prevádzky (z 21 % na 5,8 % žiakov). V rámci jednotlivých regiónov na tom najhoršie boli školy v okrese Čadca (13,92 %). Naopak, dvojzmenné vyučovanie úplne vymizlo v okresoch Bratislava I. – IV., Komárno a Rožňava.

Čo neklesalo, bol priemer žiakov v rámci jednej triedy. V období školských rokov 1970/1971 až 1988/1989 sa tento priemer dostal z 25,7 žiaka na 26,8 žiaka na jednu triedu. Ešte zaujímavejšie je,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály