Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2021

Kultúrna pamiatka roka - FÉNIX (15. 1.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP organizuje súťaž Kultúrna pamiatka roka - Fenix. Cieľom súťaže je oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt a prezentovať tieto pamiatky širokej verej...

Výzva - Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo SZP a v hmotnej núdzi (17. 1. 2022)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí - Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Prihlasovanie je otvorené do 17. januára 2022 (minedu.sk).

Školský digitálny koordinátor - 2. kolo výzvy (21. 12.) a (16. 1.)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (minedu.sk).

Výzva „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ (10. 1.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“. Prihlasovanie do programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je otvorené do 10. 1. ...

Výzva Spolu múdrejší 2 a Spolu múdrejší 3 (10. 1.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania Spolu múdrejší 2 a Spolu múdrejší 3 na mesiace január až jún 2022. Uzávierka: 10. 1. 2021 (minedu.sk).

Nórske granty - Spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (28. 2.)

Kategória: Výzvy

Stredné školy sa môžu uchádzať o podporu partnerských projektov zameraných na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. Uzávierka: 28. 2. 2022 (vyskumnaagentura.sk).

OZ Vĺčatá.sk - Projekt InoŠkola spúšťa ďalší ročník súťaže (14. 2.)

Kategória: Výzvy

Tlačová správa, 1. 12. 2021 Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Bratislavská regionálna dotačná schéma - podpora mládeže na rok 2022 (17. 1.)

Kategória: Výzvy

Zastupiteľstvo BSK schválilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS aj na podporu mládeže na rok 2022. Uzávierka: 17. 1. 2022 do 12:00 hod. Žiadosť treba podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK (bratislavskykraj.sk).

Nadácia Ekopolis - Zelené oázy 2021 (17. 1.)

Kategória: Výzvy

Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene. Uzávierka: 17. 1. 2021 (ekopolis.sk).

MPSVaR SR - Krok za krokom (14. 1.)

Kategória: Výzvy

MPSVaR SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Krok za krokom. Uzávierka 1. kola – 14. 1. 2022, 2. kola – 14. 2. 2022 (mpsvr.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev