Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MPSVaR SR - Krok za krokom (14. 1.)

Kategória: Výzvy

MPSVaR SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Krok za krokom. Uzávierka 1. kola – 14. 1. 2022, 2. kola – 14. 2. 2022 (mpsvr.sk).

Cieľ výzvy

  • priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

Aktivity výzvy

  • identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení v zmysle v zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 5/2004   Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu.

Projekty z uvedenej výzvy možno realizovať na celom území Slovenskej republiky bez potreby spolufinancovania zo strany žiadateľov.

Oprávnení žiadatelia:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev