Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2020

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, revitalizáciu mokradí, obnovu ich ekosystémových služieb a zvyšovanie povedomia verejnosti o význame mokradí v kontexte zmeny klímy. Uzávierka: 26. 2. 2021(grantexpert....

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Kategória: Výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbor...

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Výzva je určená verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníc...

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách s využitím digitálnych technológií a dištančných foriem výučby. Konečný termín na predloženie žiadost...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev