Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - August 2023

Využívanie mediačných zručností žiakmi v konfliktných situáciách - aktivity

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie napomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ak očakávame od...

Využitie mediácie pri riešení konfliktov v materskej škole

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová , PaedDr. Jana Valentová

Jednou z úloh vedúceho pedagogického zamestnanca aj v prostredí materskej školy je vytvárať príjemnú klímu na pracovisku. V článku stručne vysvetľujeme pojem mediácia. Venujeme sa opisu modelovej konfliktnej situácie v pedagogickej praxi, ktorú sa...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk