Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2016

2/2016

Účtovníctvo a výkazníctvo v školách a školských zariadeniach v roku 2016

Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť financovanie a správu škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl a školských zariadení zodp...

Aktivizujúce metódy a zážitkové učenie v predprimárnom vzdelávaní

Mgr. Terézia Hudecová Zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení

Príspevok je venovaný environmentálnym aktivitám v edukačnom  procese v predprimárnom vzdelávaní.Zameriava sa na klasifikáciu aktivizujúcich metód a metód zážitkového učenia sa všeobecne a ich stru...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk