Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Príplatky

Uznanie kreditových príplatkov a náhrady atestácie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Žiadam Vás o právny výklad na zaradenie zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Ide o uznanie kreditových príplatkov (teraz za profesijný rozvoj) a náhrady atestácie v nasledovných prípadoch : Zamestnanec učil na inej strednej škole, kde rozvi...

Príplatok za riadenie a škola bez právnej subjektivity N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Starosta nepriznal riaditeľovi školy bez právnej subjektivity príplatok za riadenie so zdôvodnením, že škola nemá právnu subjektivitu. Riaditeľ školy tvrdí, že má nárok na príplatok za riadenie. Koho názor je správny?

Priznanie príplatku za riadenie v CVČ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Primátor nechce riaditeľovi centra voľného času priznať príplatok za riadenie, pretože v CVČ riaditeľ zamestnáva len dvoch stálych zamestnancov (ostatné činnosti vykonáva prostredníctvom pracovníkov vykonávajúcich činnosti na základe dohody o prac...

Príplatok za nočnú prácu na dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kolegyne na školskom internáte majú dohodu na nočnú službu, na ktorej je dohodnutá suma. Príplatok za nočnú prácu sa od 1. 1.2021 zvyšoval za 1 odpracovanú hodinu na 5,01 eur. Vzťahuje sa to aj na ich dohodu? Ak áno na akú sumu majú nárok za 1 hod...

Príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba postupovať pri príplatku za profesijný rozvoj pre kolegyňu v MŠ, ktorá bola na MD. Pred nástupom na MD mala kreditový príplatok 12 %, ten použila na vykonanie 1. atestácie. Mala ešte 15 kreditov, počas MD si doplnila kredity tak, aby mal...

Príplatok za uvádzanie bez vykazovanej činnosti N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. 3. 2020 je u nás na 80 % úväzok zamestnaný pedagogický asistent (cez projekt ÚPSVaRu), ktorý však vzhľadom na mimoriadnu situáciu reálne bol v škole 4 dni a ani sa nepredpokladá, žeby v tomto školskom roku ešte nastúpil, zmluva mu končí 30. ...

Zastavenie vyplácanie príplatku N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa mala k 31. 8. 2020 priznaný kreditový príplatok vo výške 12 %. K 1. 9. 2019 sa príplatok transformoval na príplatok za profesijný rozvoj. Zamestnankyňa vykonala II. atestačnú skúšku dňa 27. 11. 2019. Od 28. 11. 2019 je preradená do p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ