Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Uznanie kreditových príplatkov a náhrady atestácie

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Žiadam Vás o právny výklad na zaradenie zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Ide o uznanie kreditových príplatkov (teraz za profesijný rozvoj) a náhrady atestácie v nasledovných prípadoch : Zamestnanec učil na inej strednej škole, kde rozviazal pracovný pomer a nastúpil na našu školu. Uznáva sa mu príplatok za profesijný rozvoj, keďže má uzatváranú novú pracovnú zmluvu už podľa zákona 138/2019 Z. z. Zamestnanec má nad 65 rokov, rozviazal pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku, dostal odchodné, ale keďže škola nezohnala náhradu na jeho aprobáciu, podpísal novú zmluvu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. na dobu určitú – jeden rok. Ostáva mu príplatok za profesijný rozvoj aj uznaná 1. atestácia, keď mal v zmysle pôvodnej legislatívy uznanú jej náhradu? Zamestnanec má nad 65 rokov, ale škola za neho nemá náhradu a tak mu skončil pracovný pomer so zákona  č. 138/2019 Z. z. a dodatkom k pôvodnej pracovnej zmluve v zmysle aplikačnej pomôcky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu mu bola zmluva predĺžená na dobu určitú - 1 rok. Zostáva mu v platnosti príplatok za profesijný rozvoj?

Podľa § 92 Čl. III. (Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch došlo k zmene zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to doplnením tohto zákona o ustanovenie § 32g.

<
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk