Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2019

Nadácia SPP - SPPravmeTo

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP otvára druhý ročník grantového programu SPPravmeTo, ktorým chce pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťah...

Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis spúšťa grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame. Neziskové organizácie, školy, škôlky či útulky sa so svojimi projektmi na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku môžu prihlásiť do 5. má...

Nadácia EPH - Zúčastniť sa

Kategória: Výzvy

Nadácia EPH vyhlásuje výzvu Zúčastniť sa. Cieľom programu je umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou...

Nadácia EPH - Oporný bod

Kategória: Výzvy

Zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuá...

Nadácia EPH - Šport na dosah 2019

Kategória: Výzvy

Grantový  program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep,  postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia. Uzávierka je do 3. 5. 2019 (nadaciaeph.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2019 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikan...

Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2019. Konečný termín podávani...

Študentský tím z Nitry odštartoval súťaž PRE VODU

Kategória: Výzvy

Tlačová správa, Banská Bystrica – Nitra – Nové Zámky,  1. 4. 2019 Súťaž „Pre vodu“, ktorá sa venuje riešeniu konkrétnych problémov pri hospodárení s vodou v mestách a obciach na Slovensku, sa začiatkom jari dostáva do terénnej fázy.  

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev