Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2019  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2019

Nadácia SPP - SPPravmeTo

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP otvára druhý ročník grantového programu SPPravmeTo, ktorým chce pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Uzávierka: 9. máj 2019 (www.nadaciaspp.sk).

Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis spúšťa grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame. Neziskové organizácie, školy, škôlky či útulky sa so svojimi projektmi na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku môžu prihlásiť do 5. mája 2019 (tesco.sk/pomahame/).

Nadácia EPH - Zúčastniť sa

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia EPH

Nadácia EPH vyhlásuje výzvu Zúčastniť sa. Cieľom programu je umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach. Uzávierka predkladanie žiadosti: 3. máj 2019 (https://nadaciaeph.sk/)

Nadácia EPH - Oporný bod

Kategória: Výzvy

Zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov. Uzávierka: 3. máj 2019 (https://nadaciaeph.sk/).

Nadácia EPH - Šport na dosah 2019

Kategória: Výzvy

Grantový  program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep,  postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia. Uzávierka je do 3. 5. 2019 (nadaciaeph.sk).

Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2019. Konečný termín podávania žiadostí je do 26. apríla 2019 (minedu.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2019 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Konečný termín na predloženie žiadostí je 6. máj 2019 (minedu.sk).

Študentský tím z Nitry odštartoval súťaž PRE VODU

Kategória: Výzvy

Tlačová správa, Banská Bystrica – Nitra – Nové Zámky,  1. 4. 2019

Súťaž „Pre vodu“, ktorá sa venuje riešeniu konkrétnych problémov pri hospodárení s vodou v mestách a obciach na Slovensku, sa začiatkom jari dostáva do terénnej fázy.  

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk