Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2024

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 20...

Vyberáme z archívu časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Martina Sajková

Vysoká citlivosť detí a žiakov v školskom prostredí S vysokou citlivosťou u žiakov a dospelých sa stretávame na dennej báze pomerne často, dokonca bez toho, aby sme si túto skutočnosť uvedomovali. Vysoko citlivý je v priemere každý piaty človek. N...

Testovanie pohybových predpokladov - zmeny v správe systému - prechod kompetencií

Kategória: Aktuality Autor/i: testovanieziakov.sk

Oblasť činností Školského športu vrátane správy informačných systémov Informačného portálu školského športu a Informačného systému testovania žiakov prechádza od 1. januára 2024 z Národného športového centra na Národný inštitút vzdelávania a mláde...

Financovania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na obdobie január až august 2024 je výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 100 €.

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V období od 1. januára 2024 do 31. augusta 2024 je mesačný normatív na osobné náklady 1 asistenta učiteľa v sume 1 427 eur.

Aktuálne - Didaktika č. 1/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Fixné a rastové myslenie V každom tíme nájdeme rozmanitosť názorov a predstáv o jeho fungovaní. Členovia tímu sa líšia vo svojom pohľade na svet, prácu, záujmy a potreby. Niektorí pravidelne reflektujú dynamiku neustále sa meniaceho prostredia, za...

Metodické usmernenie na individuálny profesijný rozvoj v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických za...

Webináre v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2024 rozširujeme portfólio produktov o WEBINÁRE s autormi článkov a kníh vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Reagujeme tak na potrebu online stretnutí našich čitateľov s odborníkmi z praxe, ktorí na otázky reagujú aj v odpovednom servise. 

NIVAM organizuje školenia pre predsedov maturitných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže organizuje školenia pre predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií v mesiacoch január a február 2024.

Generálna prokuratúra: Previerky dodržiavania zákonnosti v reedukačných centrách

Kategória: Aktuality Autor/i: genpro.gov.sk

Na základe Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2023 vykonala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v priebehu roka 2023 previerky dodržiavania zákonnosti v reedukačných centrách. Ich cieľom bolo preskúmanie a následné ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov