Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V období od 1. januára 2024 do 31. augusta 2024 je mesačný normatív na osobné náklady 1 asistenta učiteľa v sume 1 427 eur.

Od 1. septembra 2024 (školský rok 2024/2025) budú finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa prideľované prostredníctvom príspevku na podporné opatrenia v súlade s § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prideľuje jednotlivým školám finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 9p ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa v súlade s návrhmi regionálnych úradov školskej správy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov