Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zoradiť podľa:

Rozhovory a zaujímavosti

Myšlienky našich autorov...

Kategória: Aktuality Autor/i: Erich Petlák

Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť „poznávací konflikt“ medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia tak, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou (Petlák E., Konštruktivistické prístupy k edukácii, MšP 12/2019)

Beseda o cenzúre, ideológii a slobode slova k Novembru 89

Kategória: Aktuality

(Bratislava, 19.11.2018)  - Fakulta masmédií PEVŠ otvára výstavu "Pred 89" - ako sa žilo a nežilo pred rokom 1989 a prečo nastala zmena? Čo znamenala cenzúra, ideológia a čo znamenala sloboda slova? Touto výstavou  odštartuje séria akcií a pripomienok, ktoré sa týkajú 17. novembra 1989.

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov osvedčenými organizačnými skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí.

Lacnejšie doručovanie štátnych zásielok

Kategória: Aktuality Autor/i: TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 12. september 2018

Už o niekoľko mesiacov štát spustí projekt Centrálne úradné doručovanie. Všetky dokumenty od úradov budú ľuďom chodiť v nových obálkach s červeným prúžkom, štát si od toho sľubuje šetrenie v miliónoch eur ročne. Všetky potrebné informácie nájdu občania na novej webovej stránke novaobalka.sk.

Chladná hlava pri citovom vydieraní

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z Riadenia školy

Stáva sa vám, že kolega v komunikácii prekrúca argumenty, apeluje na dobré vlastnosti, dlhodobý vzťah, všeobecnú mienku iných, citlivé oblasti, ktoré sú mu o vás známe, vzbudzuje vo vás pocit viny, vytvára obavy zo začínajúceho konfliktu? Možno ste sa stali obeťou citového vydierania, ktoré je načastejšou formou nátlaku v tíme. 

Rozhovor s Janou Grossmanovou, zriaďovateľkou detských jaslí

Kategória: Aktuality

Jana Grossmanová je zriaďovateľkou súkromných detských Jaslí u žirafy Žofie. Detské jasle poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka. Opýtali sme sa, čo bolo motívom založiť ich, čím sa odlišujú od materskej školy, aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré rodičia vyhľadávajú pre svoje deti detské jasle. Zaujímalo nás aj to, kto sa deťom počas dňa venuje a ako vníma rovesnícke vzťahy detí v tak útlom veku. 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči - exkurzia v obrazoch

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebenu v Levoči je jediná svojho druhu na Slovensku. Nesie názov po Matejovi Hrebendovi (1796 – 1880), národovcovi, nevidiacom kolportérovi slovenských a českých kníh, ktorý ich ponúkal a šíril tak národnú literatúru. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk