Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhovory a zaujímavosti

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Rozhovor s prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD. - Prečo sú tieto otázky dôležité? Ako možno konflikty riešiť a kedy hovoríme o neefektívnom riešení konfliktov? Otázky môžu napomôcť ujasniť si súčasný stav. Čo sa deje, akým spôsobom sa to rieši?...

Myšlienky našich autorov - Erich Petlák

Kategória: Aktuality Autor/i: Erich Petlák

Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť „poznávací konflikt“ medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia tak, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou (Petlák E., Konštruktivistické prístupy k edu...

Beseda o cenzúre, ideológii a slobode slova k Novembru 89

Kategória: Aktuality

(Bratislava, 19.11.2018)  - Fakulta masmédií PEVŠ otvára výstavu "Pred 89" - ako sa žilo a nežilo pred rokom 1989 a prečo nastala zmena? Čo znamenala cenzúra, ideológia a čo znamenala sloboda slova? Touto výstavou  odštartuje séria akcií a pripomi...

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učite...

Lacnejšie doručovanie štátnych zásielok

Kategória: Aktuality Autor/i: TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 12. september 2018

Už o niekoľko mesiacov štát spustí projekt Centrálne úradné doručovanie. Všetky dokumenty od úradov budú ľuďom chodiť v nových obálkach s červeným prúžkom, štát si od toho sľubuje šetrenie v miliónoch eur ročne. Všetky potrebné informácie nájdu ob...

Chladná hlava pri citovom vydieraní

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z Riadenia školy Stáva sa vám, že kolega v komunikácii prekrúca argumenty, apeluje na dobré vlastnosti, dlhodobý vzťah, všeobecnú mienku iných, citlivé oblasti, ktoré sú mu o vás známe, vzbudzuje vo vás pocit viny, vytvára obavy zo začína...

Rozhovor s Janou Grossmanovou, zriaďovateľkou detských jaslí

Kategória: Aktuality

Jana Grossmanová je zriaďovateľkou súkromných detských Jaslí u žirafy Žofie. Detské jasle poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka. Opýtali sme sa, čo bolo motívom založiť ich, čím sa odlišujú od materskej školy, aké sú najč...

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči - exkurzia v obrazoch

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebenu v Levoči je jediná svojho druhu na Slovensku. Nesie názov po Matejovi Hrebendovi (1796 – 1880), národovcovi, nevidiacom kolportérovi slovenských a českých kníh, ktorý ich ponúkal a šíril tak národn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk