Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2018

Z histórie vysvedčení

Kategória: Aktuality

Dnes si školáci prevezmú z rúk svojich učiteľov vysvedčenia. Tie im naznačia, kde sú ich silné stránky a kde sú príležitosti na zlepšenie. Vysvedčenia však nie sú ich konečnou zastávkou, ukazujú len cestu, ktorou sa treba vybrať. Prajeme všetkým žiakom, študentom príjemné prázdniny, načerpanie nových síl a pedagogickým a odborným zamestnancom úspešné ukončenie "dokumentačných" povinností a príjemné dovolenkové leto. 

redakcia 

Školská pamäť detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dušana Bieleszová

Čas reflexie, kedy si vybavujeme v pamäti dôležité chvíle strávené v škole, prichádza. Siahnuť s predstavami za horizont školskej dochádzky žiaka, tušiť, o čom sníva, vedieť odhadnúť jeho skryté možnosti, si pýta veľkú dávku pokory. Pripustiť si už teraz, že učiteľ má vplyv na budúceho IT-čkara, spisovateľa, zdravotnú sestru, príjemnú pani predavačku, pragmatického ekonóma, znamená veriť, že každé dieťa má šancu na úspech. 

Vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Vláda na svojom dnešnom rokovaní definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Vláda zároveň ministerke uložila plniť jednotlivé opatrenia uvedené v akčnom pláne č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Dovolenka s knihou

Kategória: Aktuality

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas letných dovoleniek. Vychutnať si ho môžeme aj s odbornou knihou. Ponúkame zopár tipov aj z našej redakcie.

Od 1. júla je Národný ústav celoživotného vzdelávania zrušený

Kategória: Aktuality

Príkazom ministra č. 20/2018 sa ustanovuje postup pri zrušení príspevkovej organizácie Národný ústav celoživotného vzdelávania za účelom racionalizácie a zefektívnenia činnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

Hygiena pieskovísk

Kategória: Aktuality

 Neudržiavané a nezabezpečené pieskovisko predstavuje riziko ohrozenia zdravia dieťaťa, ktoré ešte nemá dostatočne vyvinutý  imunitný systém a hrozí väčšie riziko infekcie .

Digitálne technológie vo vyučovacom procese

Kategória: Aktuality

Výber z POP pre školský rok 2018/2019

V školách sa odporúča vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím digitálnych technológií, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Treba venovať pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.

Zákon 62/2018 Z.z. - vedenie pedagogickej dokumentácie elektronicky

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

1. augusta 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. 

Slovenskí študenti žnú úspech s projektom internetového prehliadača pre nevidiacich

Kategória: Aktuality

Internetový prehliadač pre nevidiacich Webable z dielne slovenských študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU postúpil do celoeurópskeho kola súťaže Imagine Cup organizovanej spoločnosťou Microsoft. Cieľom Webable je uľahčiť zrakovo postihnutým ľuďom vyhľadávať informácie na internete.

Predčasný starobný dôchodok

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2018 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 246,10 eur mesačne.

Dobré rady na výlety

Kategória: Aktuality

Mesiac jún je v školskom prostredí aj mediacom, kedy žiaci absolvujú školské výlety. V článku autori ponúkajú niekoľko rád, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam a zlodejom. 

Moderné komunikačné nástroje a ich letné nástrahy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková

Vyberáme z archívu časopisu Manažment školy v praxi

Letné mesiace sú synonymom dobrodružstiev, rodinných výletov a pohody. Odísť na pár týždňov z každodenného stereotypu prináša osvieženie a utuženie rodinných vzťahov. Len veľmi ťažko si však vieme predstaviť, že by sme čas voľna strávili bez akéhokoľvek kontaktu s priateľmi či blízkymi. Moderné technológie nám umožňujú zdieľať dojmy či zážitky s kýmkoľvek a kedykoľvek chceme. Verejne sa pochváliť o významné informácie však nemusí byť vždy dobrým nápadom. Je dôležité myslieť na to, aké informácie o sebe zverejňujeme.

Zmiernenie tvrdosti podmienky ukončeného funkčného inovačného vzdelávania neprešlo v NR SR

Kategória: Aktuality

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neprešiel 1.čítaním v NR SR.

Dohoda o navýšení platov v školstve

Kategória: Aktuality

20. júna 2018 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020 za účasti zástupcov vlády SR, zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Konfederácie odborových zväzov SR.

Dôchodcovia pracujúci na dohodu môžu o výnimku z poistného požiadať do konca júna

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí už v súčasnosti pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, že aj oni si môžu uplatniť výnimku a od 1. júla 2018 tak neplatiť poistné na sociálne poistenie pri príjme do 200 eur mesačne. 

Perličky z dejín školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Začiatok a dĺžka školského roku sa do 18. storočia riadili miestnymi zvyklosťami. Najčastejšie to bolo od jesene do začiatku jari. V kalendári to znamenalo vyučovanie od Všechsvätých do Zvestovania Panny Márie, niekedy sa hovorilo „do prvých húsat“. V 1. polovici 19. storočia trvala škola zvyčajne 11 mesiacov, voľno bolo 14 dní počas žatvy a 14 dní počas jesenných prác. Po 1868 trvali prázdniny 2 mesiace (júl, august). Do konca 18. storočia sa nemohlo hovoriť o prázdninách v dnešnom slova zmysle, nakoľko dochádzka nebola povinná a postihovala len malú časť mladej populácie a početné cirkevné sviatky, nedbalosť dochádzky, rôzne úľavy a pod.

Hygienické požiadavky v letnom tábore

Kategória: Aktuality

Minulý rok vykonali pracovníci odborov hygieny detí a mládeže z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci zotavovacích podujatí, vrátane škôl v prírode, 1127 kontrol. Kontrolovali povinnosti, ktoré organizátorom podujatí vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a z vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Aké sú povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni, ak chce študovať v zahraničí?

Kategória: Aktuality

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Tie im môžu vzniknúť len v dvoch životných situáciách

30. október - deň výročia Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok v roku 2018

Kategória: Aktuality

V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. 

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka

Kategória: Aktuality

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka tak, aby táto profesia bola zaujímavá pre mladých ľudí. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk