Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2018

Školská pamäť detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dušana Bieleszová

Čas reflexie, kedy si vybavujeme v pamäti dôležité chvíle strávené v škole, prichádza. Siahnuť s predstavami za horizont školskej dochádzky žiaka, tušiť, o čom sníva, vedieť odhadnúť jeho skryté možnosti, si pýta veľkú dávku pokory. Pripustiť si u...

Z histórie vysvedčení

Kategória: Aktuality

Dnes si školáci prevezmú z rúk svojich učiteľov vysvedčenia. Tie im naznačia, kde sú ich silné stránky a kde sú príležitosti na zlepšenie. Vysvedčenia však nie sú ich konečnou zastávkou, ukazujú len cestu, ktorou sa treba vybrať. Prajeme všetkým ž...

Vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Vláda na svojom dnešnom rokovaní definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Vláda zároveň ministerke uložila plniť jednotlivé opatrenia...

Od 1. júla je Národný ústav celoživotného vzdelávania zrušený

Kategória: Aktuality

Príkazom ministra č. 20/2018 sa ustanovuje postup pri zrušení príspevkovej organizácie Národný ústav celoživotného vzdelávania za účelom racionalizácie a zefektívnenia činnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti MŠVV...

Hygiena pieskovísk

Kategória: Aktuality

 Neudržiavané a nezabezpečené pieskovisko predstavuje riziko ohrozenia zdravia dieťaťa, ktoré ešte nemá dostatočne vyvinutý  imunitný systém a hrozí väčšie riziko infekcie .

Dovolenka s knihou

Kategória: Aktuality

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas letných dovoleniek. Vychutnať si ho môžeme aj s odbornou knihou. Ponúkame zopár tipov aj z našej redakcie.

Digitálne technológie vo vyučovacom procese

Kategória: Aktuality

Výber z POP pre školský rok 2018/2019 V školách sa odporúča vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím digitálnych technológií, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzd...

Zákon 62/2018 Z.z. - vedenie pedagogickej dokumentácie elektronicky

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy 1. augusta 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. 

Slovenskí študenti žnú úspech s projektom internetového prehliadača pre nevidiacich

Kategória: Aktuality

Internetový prehliadač pre nevidiacich Webable z dielne slovenských študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU postúpil do celoeurópskeho kola súťaže Imagine Cup organizovanej spoločnosťou Microsoft. Cieľom Webable je uľahčiť zra...

Predčasný starobný dôchodok

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2018 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 246,10 eur mesačne.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk