Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školská pamäť detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dušana Bieleszová

Čas reflexie, kedy si vybavujeme v pamäti dôležité chvíle strávené v škole, prichádza. Siahnuť s predstavami za horizont školskej dochádzky žiaka, tušiť, o čom sníva, vedieť odhadnúť jeho skryté možnosti, si pýta veľkú dávku pokory. Pripustiť si už teraz, že učiteľ má vplyv na budúceho IT-čkara, spisovateľa, zdravotnú sestru, príjemnú pani predavačku, pragmatického ekonóma, znamená veriť, že každé dieťa má šancu na úspech. 

Čo vieme žiakom ponúknuť v rovine slušnosti, vzájomnej úcty, tolerancie, ale aj schopnosti s odvahou meniť zvyky, ktoré doslúžili svojej dobe?

Dieťa si pamätá učivo, osvojí si zručnosti, upevní návyky, ale s určitosťou si vybaví situácie, príbehy, vône a predstavy, ktoré sa hoci len zľahka dotkli najmä jeho srdca. Pamätá si úsmev učiteľa, ktorý mu dával pocit výnimočnosti, že ním vyslovená veta, prečítané slovo, vypočítaný príklad, prezentovaný projekt splnili očakávania. Pamätá si aj spontánne objatia, ktoré boli pre neho ubezpečením, že blízkeho človeka možno nájsť aj v prostredí školy, triedy, medzi učiteľmi, vychovávateľmi, ... Vybavia sa mu aj ruky učiteľa utierajúceho slzy, ktoré sa lejú po jeho tvári v čase, kedy sa vyrovnáva s prvými neúspechmi a učí sa chápať význam slov víťazstvo a prehra. Pripomenie si aj rôzne odtiene vlastného mena vysloveného učiteľom v závislosti od stupňa radosti, nadšenia, smútku, hnevu, prekvapenia, ktoré žiak svojim konaním v pocitoch dospelej osoby vyvolal. Pamätá si aj na situácie, kedy v návale hnevu vyviedol hlúposť, ktorá sa bez záchranných sietí spriaznenej duše učiteľa s ním mohla ťahať veky.

Spomienkové stopy si budú pýtať svoju daň až po rokoch. Vyhýbavý pohľad už dospelej osoby pri stretnutiach na ulici môže byť odpoveďou na „krivdu“ z minulosti a trpkou príchuťou spomienky na situácie, kedy ľudskosť v škole ťahala za kratší koniec. Absencia pozdravu bude potvrdením nezáujmu spájať meno „bývalého" žiaka s menom „bývalého“ učiteľa.

Kvalitné vzťahy však aj po rokoch budú ich nositeľov hriať pri srdci a vzájomný úsmev bude spoľahlivou odpoveďou na vytvorenú dôveru z minulosti. Kvalitné vzťahy budú odpoveďou na silu ľudskosti človeka, ktorý sa v určitú etapu života dokázal nezmazateľne podpísať do archívu spomienok obyčajného žiaka. Získať si srdce žiaka, ostane dôležitou výzvou pre učiteľa v každej dobe. 

(redakcia)


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov