Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2022

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia predkladá reálny stav pripravenosti slovenských škôl na zaradenie a vzdelávanie detí a žiakov – odídencov. Na základe zistení z telefonického prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. 4. do 13. 5. 2022, môžeme konštatovať, že ...

Od dnešného dňa sa zvýši suma životného minima

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. 7. 2022 sa zvýši suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Na...

Ministerstvo kultúry predlžuje termín predkladania žiadostí v programe Kultúrne poukazy

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predĺžilo termín uzávierky predkladania žiadostí vo výzve pre Program 3 Kultúrne poukazy Podprogram 3.2. Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnot...

Z histórie vysvedčení

Kategória: Aktuality

História vysvedčení u nás je pomerne mladá, siaha do čias panovníčky Márie Terezie, do roku 1774, kedy bol zavedený Všeobecný školský poriadok. Vďaka zavedeniu povinnej školskej dochádzky bolo treba v krajine zaviesť systém hodnotenia prospechu ži...

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: daneauctovnictvo.sk/

Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zák...

Prevencia počas horúčav

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vysoké teploty prinášajú zdravotné rizíká, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti, môže spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bol...

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. 7. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na vydanie nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvádza ako omôcku pre aplikačnú prax "Platové tarify pedagogických zam...

Vyhláška o základnej škole - vyhláška č. 223/2022 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole vyšla v Zbierke zákonov pod č. 223/2022 Z. z. Účinnosť vyhlášky je od 1. júla 2022.

Vyhláška o strednej škole - vyhláška č. 224/2022 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strednej škole vyšla v Zbierke zákonov pod č. 224/2022 Z. z. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. 7. 2022.

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl - vyhláška č. 202/2022 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk