Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2019

Dátum, miesto a čas zápisu budúcich prvákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla daného roku, v ktorom má žiak začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu je zverejnený na viditeľnom mieste v priestoroch školy, na webovom sídle školy, v ...

Manažment školy v praxi č. 3/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy. Autori sa vanujú novelám školského zákona, analyzujú podmienky integrácie žiakov v základnej škole. Odporúčajú využívať sku...

Jarná únava

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Súvisí s biorytmami, ktoré ľudský organizmus výrazne ovplyvňujú. Počas zimného obdobia neprijímame dostatok slnečného svetla, čo sa prejaví úbytkom energie, malátnosťou a negatívnym psychickým naladením. 

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané...

Rezort školstva plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje, plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Jeho cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávani...

Kľúč správnych odpovedí k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Kategória: Aktuality

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom sídle.

Príspevok na školu v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2019  príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka pre nahlásený  počet žiakov v RISe a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. 

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom

Kategória: Aktuality

V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). 

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Kategória: Aktuality

Od 1. do 30. apríla 2019 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov pred začiatkom školského roka 2019/20. 

Ochrana zdravia detí v materských školách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk