Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2018

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku p...

Vznik Československa

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

Tento rok oslavujeme 100 rokov od vzniku Československa. Hoci štát vznikol 28. októbra 1918 v Prahe, pozrime sa skôr na udalosť, ktorá k vzniku Československa prispela na Slovensku. 

Týždeň vedy a techniky 2018

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa v tomto roku uskutoční v dňoch 5. – 11. novembra 2018.

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami nemajú obce ani osoby vo volebných komisiách voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. 

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V októbri rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. V kapitole MŠVVaŠ SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestna...

Vzdelávanie detí cudzincov - jazykové kurzy

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér orga...

V zaočkovanosti proti chrípke sme na chvoste Európskej únie

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V sezóne 2017/2018 sa chrípkou a chrípke podobnými ochoreniami na Slovensku nakazilo 200 000 osôb. Hoci je chrípka veľmi časté a v niektorých prípadoch veľmi nebezpečné ochorenie, očkovaním sa pred ním chráni iba 4,4 % obyvateľov, čo je jedna z na...

Utorok s psychológiou na Týždni vedy a techniky 2018!

Kategória: Aktuality

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pozýva na podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma, a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote. 

Účasť na pracovných poradách pri skrátenom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka:  Učiteľka náboženstva je prijatá na skrátený úväzok 11 vyučovacích hodín týždenne v dňoch utorok, štvrtok a piatok. Problém je v tom, že pracovné porady sa konajú spravidla v pondelok, kedy ona nepracuje. Ako to máme riešiť? 

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ pozýva na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018. Termín uzatvorenia prihlášok je 10. november 2018 alebo po vyčerpaní kapacity miest.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk