Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2018

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku ponúkame odpoveď aj na túto otázku. Opíšeme aj flexibilné formy vzdelávania a objasníme si fnancovanie regionálneho školstva. 

Vznik Československa

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

Tento rok oslavujeme 100 rokov od vzniku Československa. Hoci štát vznikol 28. októbra 1918 v Prahe, pozrime sa skôr na udalosť, ktorá k vzniku Československa prispela na Slovensku. 

Týždeň vedy a techniky 2018

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa v tomto roku uskutoční v dňoch 5. – 11. novembra 2018.

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami nemajú obce ani osoby vo volebných komisiách voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. 

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V októbri rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. V kapitole MŠVVaŠ SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestnancov o 11,8 %, pre nepedagogických zamestnancov o 18,1 %, pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.

Vzdelávanie detí cudzincov - jazykové kurzy

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole a v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.

V zaočkovanosti proti chrípke sme na chvoste Európskej únie

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V sezóne 2017/2018 sa chrípkou a chrípke podobnými ochoreniami na Slovensku nakazilo 200 000 osôb. Hoci je chrípka veľmi časté a v niektorých prípadoch veľmi nebezpečné ochorenie, očkovaním sa pred ním chráni iba 4,4 % obyvateľov, čo je jedna z najnižších zaočkovaností v Európe. 

Utorok s psychológiou na Týždni vedy a techniky 2018!

Kategória: Aktuality

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pozýva na podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma, a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote. 

Účasť na pracovných poradách pri skrátenom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: 

Učiteľka náboženstva je prijatá na skrátený úväzok 11 vyučovacích hodín týždenne v dňoch utorok, štvrtok a piatok. Problém je v tom, že pracovné porady sa konajú spravidla v pondelok, kedy ona nepracuje. Ako to máme riešiť? 

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ pozýva na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018. Termín uzatvorenia prihlášok je 10. november 2018 alebo po vyčerpaní kapacity miest.

Umývaním rúk možno predísť šíreniu infekčných chorôb

Kategória: Aktuality Autor/i: ÚVZ SR

Šíreniu a vzniku prenosných infekcií možno zabrániť dôkladným umývaním rúk. Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra by mala trvať 40 až 60 sekúnd.

Fakulta informatiky PEVŠ pripravila v rámci Týždňa vedy a techniky podujatie pre stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky je celoslovenský projekt, ktorý sa uskutoční 5.-11. novembra 2018. Fakulta informatiky PEVŠ podporuje myšlienku vzbudiť u mladých ľudí záujem o inovácie a výskum v oblasti IT na Slovensku, preto si 8. novembra môžu stredoškoláci vyskúšať  "deň v koži vysokoškoláka" priamo v priestoroch fakulty.

Transparency Iternational Slovensko zverejnil rebríček transparentnosti miest.

Kategória: Aktuality

Transparency Iternational Slovensko (TIS) zverejnil rebríček transparentnosti miest. TIS mohla prvýkrát udeliť najvyšší rating transparentnosti A+, ktorý získali za prekonanie hranice 85 percent dve samosprávy -  Vranov nad Topľou a  bratislavská mestská časť Nové Mesto .

Doplňujúce informácie k súťaži pre učiteľov cudzích jazykov

Kategória: Aktuality

Vzhľadom na rastúci záujem Štátny pedagogický ústav rozširuje súťaž pre učiteľov základných škôl, gymnázií a jazykových škôl aj pre učiteľov stredných škôl. Termín ukončenia súťaže je 5. november 2018

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol 28. 9. 2018 doručený do NR SR. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Kategória: Aktuality

V dňoch 5. - 11. novembra sa uskutoční 15. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“. 

Výbor NR SR odobril definíciu antisemitizmu

Kategória: Aktuality

Ústavnoprávny výbor NR SR odobril text k definícii antisemitizmu. Parlament má podľa návrhu zobrať na vedomie pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatú jej 31 účastníckymi štátmi vrátane SR 26. mája 2016 v Bukurešti. 

Kyberbezpečnosť stojí na digitálnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: euractiv.sk

Pojem kybernetická bezpečnosť naberá na dôležitosti okrem iného aj preto, že tradične bezpečná stredná Európa začína byť pre útočníkov v kyberpriestore atraktívnejšia. Kľúčom k zaisteniu bezpečnosti je podľa odborníkov predovšetkým digitálne gramotná spoločnosť. Vzdelávať by sa vraj mali už tí najmladší.

POZVÁNKA NA SEMINÁR: Kybernetická bezpečnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.facebook.com/wolterskluwersk/

Vydavateľstvom Wolters Kluwer a asociáciou SASIB pozýva na odborný seminár Kybernetická bezpečnosť. Seminár sa uskutoční dňa 17.10.2018 o 16:00 hod. v kongresovej sále vysokoškolského internátu Družba na Botanickej ulici 25 v Bratislave.

Reálie generačnej priepasti v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Arnold Kiss

Ak chceme efektívne pracovať s cieľovou skupinou žiakov narodených v 21. storočí, musíme pochopiť prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú a realitu, ktorú žijú. Iba tak sa nám podarí premostiť tzv. generačnú priepasť, ktorá nám v tom bráni. Nemôžeme očakávať, že metódy, ktoré fungovali počas posledného storočia, resp. počas posledných 50-tich rokov, budú fungovať rovnako efektívne aj dnes. Pedagógovia míňajú energiu, žiaci strácajú drahocenný čas a Slovensko konkurencieschopnosť oproti krajinám, kde je školstvo progresívne a prispôsobené dobe.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk