Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2023

Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školským zariadením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie k podporným opatreniam a k jednotnému postupu pri aplikácii § 145a a 145b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správa z verejnej konzultácie minimálneho učebného výstupu

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Minimálny učebný výstup jednotlivých vzdelávacích oblastí bol otvorený verejnej konzultácii odbornou verejnosťou od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

Výzva na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2024 - Oblasť práce s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy v oblasti práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.  

Kampaň na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania - sociálny dialóg

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Odborový zväz školstva, ktorý sa zapojil do celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, v mesiaci október pokračuje v kampani na tému Sociálny dialóg. Je to dôležitý nástroj na podporu hospodárskej a sociálnej ...

28. október 1918 - Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, PhD.

Dňa 28. októbra si každoročne pripomíname vznik Československa. Tento rok uplynie od pamätného výročia už 105 rokov. Vznik nového štátneho útvaru na mape strednej Európy bol dlhodobo pripravovanou akciou československého odboja doma aj v zahraničí...

Nové vedenie ministerstva školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stal člen predsedníctva HLASu Tomáš Drucker. 

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím ...

Medzinárodný deň školských knižníc

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. 

Zoznam podporených a nepodporených žiadostí vo výzvach MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje zoznamy podporených a nepodporených žiadostí a ďalších informácií súvisiacich s výzvami Rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, Rozvo...

Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: IVP, Zuzana Baranovičová

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) vytvoril Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022, ktorého účelom je informovať verejnosť o situácii ohľadom predprimárneho vzdelávania v každej obci na Slovensku. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk