Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: IVP, Zuzana Baranovičová

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) vytvoril Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022, ktorého účelom je informovať verejnosť o situácii ohľadom predprimárneho vzdelávania v každej obci na Slovensku. 

Index pomáha obciam zhodnotiť situáciu v obci v porovnaní s inými obcami. Ide tiež o užitočný nástroj pre cielenejšie plánovanie politík na zvyšovanie dostupnosti materských škôl, napríklad formou investícií do nových kapacít. Index je vhodný pre monitorovanie dostupnosti v čase.

Skóre obcí v rámci štyroch komponentov (kapacity, dopyt, poplatky, demografia) tvorí výsledný index v rozmedzí od 0 do 10, kde vyšší index znamená lepšiu dostupnosť v porovnaní s ostatnými obcami na Slovensku. Výsledky sú zverejnené formou interaktívnej databázy na webovej stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/index-dostupnosti-materskych-skol/Podrobnosti o indexe, vrátane dát sú zverejnené na: https://bit.ly/index_dostupnosti_MS.

Z indexu vyplýva, že:

  • Najhoršia dostupnosť materských škôl je v Bratislavskom kraji, kde až 73 % obcí dosahuje index nižší ako 5,0. Nasleduje Žilinský kraj (41 %) a Trnavský kraj (33 %).
  • Najlepšia dostupnosť je v Nitrianskom kraji, kde zhruba polovica obcí dosahuje index nad 7,0.
  • V každej druhej obci v Banskobystrickom kraji nie je materská škola. V Prešovskom kraji nie je materská škola v 39 % obcí.
  • Takmer polovica zamietnutých žiadostí o miesto v materskej škole bola v Bratislavskom kraji.
  • Najnižšie mesačné školné, v priemere zhruba 5 €, platili rodičia v okresoch Rimavská Sobota, Svidník a Vranov nad Topľou. Oproti tomu, v Košiciach III to bolo takmer 110 € a v Bratislave I 205 €.
  • Dostupnosť materských škôl môže do roku 2030 výrazne ovplyvniť demografia. Podľa prognózy majú niektoré okresy Bratislavy mať až o tretinu menej žiakov, zatiaľ čo napríklad v Rožňave má počet detí narásť o 28 % a v Sabinove o 19 %.

Plánovaná aktualizácia indexu za rok 2023 je plánovaná začiatkom roka 2024.

Zuzana Baranovičová, Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov