Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2018

Nápad pre školy - Nadácia Poštovej banky

Kategória: Výzvy

Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant Nápad pre školy. O finančnú podporu sa môžu uchádzať základné školy a stredné školy. Uzávierka prijímania projektov: 15. január 2019 (napadpreskoly.sk).

Grantový program Inovatívne s Foxconnom

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Foxconn Slovakia v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje pre okres Nitra prvý ročník grantového programu „Inovatívne s Foxconnom“. O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie v okrese Nitra. D...

SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2020 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Žiadosť sa predkladá ...

Súťaž: Bloger EPALE 2018

Kategória: Výzvy

EPALE Slovensko, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR vyhlasuje súťaž o titul blogera alebo blogerky EPALE 2018. Blogový príspevok v slovenskom jazyku možno pridať v období od 1. 11. 2018 do 31. 12...

Výzva Unicef a Unesco pre základné a stredné školy na Slovensku

Kategória: Výzvy

UNICEF A UNESCO vyhlasuje výzvu pre základné a stredné školy na Slovensku. Výzva je určená pre tých, ktorí chcú pracovať s témou trvalo udržateľného rozvoja a globálnym vzdelávaním. Termín ukončenia tohtoročných projektov je 31. december 2018 (sta...

Výzva na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Kategória: Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komun...

Nový grantový program Dobrý sused pre obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis spúšťajú nový grantový program Dobrý sused pre ľudí žijúcich v okolí bratislavskej rafinérie. 

Vy rozhodujete, my pomáhame - Nadácia Tesco a Nadáciou Pontis

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco a Nadáciou Pontis spúšťa už 5. edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Projekty treba odoslať najneskôr 18. 11. 2018 (tesco.sk).

Darujte Vianoce 2018 - Nadácia Orange

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange otvára už po sedemnásty raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý pomáha ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želania ľudí s ťažkým životným osudom na skutočnosť. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty p...

Spoločne pre región 2019

Kategória: Výzvy

Program podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Termín uzávier...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev