Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Voľby do rady školy

Delegačné listy pre delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Delegačné listy do Rady školy pri ZŠ pre delegovaných za zriaďovateľa sa vydávajú na funkčné obdobie rady školy alebo na obdobie mandátu poslanca OZ?

Voľby do rady školy a materská dovolenka N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Potrebujeme poradiť vo veci volieb členov do rady školy za pedagógov. V materskej škole je toho času evidovaných 13 pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky, zástupkyne a jednej učiteľky, ktorá je na materskej dovolenke a za ktorú máme prijat...

VOĽBY - Odborní zamestnanci - sociálny pedagóg N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Pri voľbe do rady školy za pedagogických zamestnancov – je voličom za zástupcov pedagogických zamestnancov  aj odborný zamestnanec - sociálny pedagóg?

Posunutie termínu volieb do rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Potrebovala by som poradiť ohľadom voľby nepedagogického zamestnanca do rady školy. Sme málotriedna škola a máme zamestnanú iba jednu pani upratovačku, ktorá je momentálne na dlhodobej OČR. Nevieme, kedy nastúpi do práce. Školu zatiaľ pomáha uprat...

Zánik členstva v rade školy ZŠ s MŠ zástupcovi rodičov MŠ A

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Zaniká v rade školy zriadenej pri základnej škole s materskou školou členstvo zástupcovi rodičov materskej školy vtedy, keď jeho dieťa prejde z materskej školy do prvého ročníka základnej školy?

Riadny hlas ŠŠI pri výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Na stránke direktor.sk v časti Riadenie školy som sa dočítala, že: "podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. - Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania riaditeľa je potrebný  nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členo...

Existencia rady školy v súkromnej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať každá škola zriadenú radu školy? Ako súkromná škola takýto inštitút k svojej činnosti vôbec nepotrebujeme, máme svoju organizačnú štruktúru riadenia.

VOĽBY - zástupca rodičov a zamestnanec obce N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Prebehla voľba do rady školy a zástupkyňa rodičov, ktorá dostala najväčší počet hlasov, je zároveň zamestnankyňou mesta. Bude vymenovaná za prednostku primátora mesta. Môže zastupovať rodičov?

VOĽBY a KOMPETENCIE - Vyjadrenie nedôvery členovi rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Aký by mal byť postup, ak chce skupina odvolať svojho člena z rady školy, v ktorej ju zastupoval, ak mu táto skupina vyjadrila nedôveru, resp. nie je spokojná s tým ako ho daný volený člen zastupuje?

VOĽBY a ČLENSTVO - Člen rady školy a zástupkyňa riaditeľa ako člen RŠ N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Zástupca pedagogických zamestnancov a zároveň predseda Rady školy sa vzdal členstva a funkcie. Nasledujúci kandidát, ktorý vo voľbách skončil na treťom mieste, sa vzdal členstva. Musia teda prebehnúť nové voľby pedagogických zamestnancov do Rady š...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ