Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Dotazníky

Dotazníky

Hodnotenie kvalít riaditeľa školy (výber odpovedí)

Chcete spoznať, ako vnímajú vaše kvality pedagogickí a odborní zamestnanci? Chcete získať užitočnú spätnú väzbu a zlepšiť svoje schopnosti vedenia tímu? Chcete zlepšiť kultúru spolupráce? Východiskom môže byť prieskumný dotazník hodnotenia vašich ...

Pedagogická rada – efektivita jej fungovania (výber odpovedí a voľné odpovede)

Aká je vaša pedagogická rada? Čo si o nej myslia samotní jej členovia? Vedia riešiť problémy? Aká je úroveň ich spolupráce a komunikácie?

Hodnotenie zástupkyne/zástupcu riaditeľa/riaditeľky pedagogickými zamestnancami (výber odpovedí a voľné odpovede)

Ako hodnotia zamestnanci správanie zástupkyne/zástupcu riaditeľa/riaditeľky školy? Ktoré charakterové vlastnosti prispievajú k pozitívnej klíme? Autor: Mgr. Zdenka Kyselicová

Prejavy mobbingu v tíme zamestnancov (výber odpovedí a voľné odpovede)

Aká je úroveň komunikácie v tíme? Cítia sa niektorí naši zamestnanci izolovaní? Máme v tíme mobbing? Ako si zamestnanci dôverujú?

Webová stránka školy ako zdroj informovania rodičov (výber odpovedí a voľné odpovede)

Je webová stránka školy pre rodičov prehľadná? Získajú informácie, ktoré potrebujú? Čo im na nej chýba?

Efektívna komunikácia s rodičom (výber odpovedí a voľné odpovede)

Máme záujem zistiť, ako môžu triedni učitelia zlepšiť komunikáciu s rodičmi? Aké sú najčastejšie problémy v tejto komunikácii? Ako môžeme podporiť rodičov žiakov?

Reflektovanie vnímania konfliktov medzi žiakmi (výber odpovedí a voľné odpovede)

Aké sú najčastejšie príčiny a prejavy konfliktov medzi žiakmi? Ktoré zručnosti treba rozvíjať u žiakov? Získajte spätnú väzbu triednych učiteľov k téme.

Identifikovanie negatívnych javov II. (voľné odpovede)

Ktoré negatívne správanie žiakov prekáža Vašim učiteľom? Čo potrebujú učitelia od Vás, aby sa im lepšie pracovalo? Získajte odpovede v prieskumnom dotazníku.

Spokojnosť zamestnancov v tíme (výber odpovede a voľné odpovede)

Čo demotivuje Vašich zamestnancov? Ktoré správanie kolegov ovplyvňuje ich motiváciu? Urobte si prieskum nálad v tíme - rýchlo, intuitívne a jednoducho.

Vnímanie spravodlivosti rozhodnutí vedenia školy (výber možností a voľné odpovede)

Ako vnímajú zamestnanci spravodlivosť? Sú Vaše rozhodnutia transparentné? Majú možnosť participovať na nich? Odpovede ponúkne prieskum názorov v tíme.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk