Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2018

Vydanie 12/2018

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e.mail: office@wolterskluwer.sk,  IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: PhDr. Erich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: Erich.Rabel@wolterskluwer.com.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 75 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 4. 12. 2018

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018. ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne ponúkol aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

V rubrike Vzdelávanie priniesol príspevky reflektujúce každodenné dianie v oblasti regionálneho školstva, pracovné situácie z organizácie a manažmentu škôl a školských zariadení, ako aj témy z oblasti riadenia škôl, ich financovania, hospodárenia či kontroly. 

Autori reagovali na legislatívne zmeny v prevádzke a financovaní regionálneho školstva a osobitnú pozornosť v roku 2018 venovali často diskutovanej téme ochrany osobných údajov.

V rubrike Manažment priblížili podnikateľská činnosť v školách a školských zaroadeniach, prenájmy priestorov, pracovné cesty či problematiku hospodárenia s majetkom v školách a školských zariadeniach a upozornili aj na povinnosti finančného výkazníctva a prácu mzdovej účtovníčky. 

Do vašej pozornosti sme dostali aj témy –  Prečo treba vyučovať šťastie? – Je závislosť na videohrách hrozbou alebo mediálnou hystériou? – Aké sú dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí?  

V rubrike Súčasné trendy sme napríklad upozornili na to  - Ako môže byť time-manažment a autokoučink prevenciou školskej neúspešnosti žiakov?  - Sociálny pedagóg v slvenskej škole a pod. /redakcia/

Pokračovanie príspevku

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk