nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Termíny súvisiace s organizáciou školského roka 2017/2018 - stredné školy - POP N

  Publikované: Autor/i: -

  Stredné školy MŠVVaŠ SR zverejnilo v POP na školský rok 2017/2018 termíny súvisiace s organizáciou školského roka. Ponúkame ich v prehľadnom zozname pre potreby informovania učiteľov k budúcemu školskému roku (spracované podľa POP 2017/2018). 

 • Termíny súvisiace s organizáciou školského roka 2017/2018 - základné školy - POP N

  Publikované: Autor/i: -

  Základné školy MŠVVaŠ SR zverejnilo v POP na školský rok 2017/2018 termíny súvisiace s organizáciou školského roka, testovaním žiakov 9. ročníka, termínmi prázdnin. Ponúkame ich v prehľadnom zozname pre potreby informovania učiteľov k budúcemu školskému roku (spracované podľa POP 2017/2018). 

 • Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti N

  Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

  Otázka: Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča k uvedenému zápisu? Ktorá škola bude kmeňovou školou?

 • Podpisy elektronických úradných dokumentov a elektronické doručenky N

  Publikované: Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

  Zaručený elektronický podpis (ZEP) je certifikát pre konkrétnu fyzickú osobu, ktorý má ako identifikátory meno, priezvisko a rodné číslo. ZEP sa však nesmie používať štatutárom OVM pri výkone verejnej moci.

 • Prehľad dôležitých termínov v júni N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné medzinárodné dni, pamätné dni, štátne sviatky, dôležité termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, predmetové súťaže a olympiády, ale aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré by mal manažment škôl, školských zariadení myslieť v mesiaci jún, ponúkame aj na www.direktor.sk v časti Kalendár.

 • Elektronické schránky pomôžu vylepšiť odborníci N

  Publikované: Autor/i: Lucia Maková

  Orientácia v e-schránkach bude čoskoro ešte prívetivejšia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plánuje predstaviť nový dizajn schránok na komunikáciu so štátom. S prípravou ich novej podoby pomôžu aj  experti z praxe.

 • Uznanie prvej atestácie učiteľke materskej školy N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Môže byť učiteľke materskej školy od 1. 9. 2005 uznaná prvá atestácia? Učiteľka ukončila predškolskú a elementárnu pedagogiku na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia, pokračovala v štúdiu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľ primárneho vzdelávania (ukončené v r. 2010) a v roku 2014 vykonala prvú atestáciu ako učiteľ primárneho vzdelávania.

 • Priznanie kreditov za vykonanie štátnej jazykovej skúšky v roku 2008 N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  V septembri 2014 sme prijali učiteľku, ktorá ukončila v r. 2013 VŠ II. stupňa, učiteľstvo SJ a literatúry a doložila vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka vykonanej v roku 2008. Na základe získaného vzdelania na základnej škole vyučuje SJL a NEJ na druhom stupni. Vo februári 2017 získa trojročnú pedagogickú prax a žiada riaditeľa školy o uznanie 60 kreditov za vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka vykonanej v roku 2008. Je povinnosťou riaditeľa školy uznať kredity za  vykonanie tejto jazykovej skúšky?

 • Dočasná migrácia žiakov N

  Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

  Otázka: Často migrujúca slovenská rodina, ktorá žije v priebehu roka na viacerých miestach Slovenska, chce zapísať svoje dieťa do 1. ročníka. Matka vopred upozorňuje na to, že dočasná migrácia sa nebude týkať len slovenských miest, ale aj iných štátov (najčastejšie Španielsko). Akým spôsobom má v tomto prípade postupovať riaditeľ kmeňovej školy?

 • Zaradenie učiteľky s rigoróznou skúškou do platovej triedy v ŠKD N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Do ŠKD je prijatá učiteľka 2. stupňa  aprobácie biológia – chémia, ktorá obhájila v roku 2008 rigoróznu skúšku a udelil sa jej titul PaedDr. Do ktorej platovej triedy ju môžeme zaradiť? 

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve