Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky N

Autor/i: -

Zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Dokument na vytlačenie je aj pod textom.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole N

Autor/i: -

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná v čase od 1. apríla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.

Úvodný ročník a prípravný ročník základnej školy N

Autor/i: -

Úvodný ročník bol do zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) zavedený zákonom č. 182/2023 Z. z. súčinnosťou od 9. mája 2023.

Správne vyplnenie pedagogickej dokumentácie N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ak žiakom na polroka vydávame iba výpisy vysvedčení, aký dátum vydania vysvedčenia za I. polrok máme dať na prvú stranu triedneho výkazu? A čo v prípade, ak niektorým žiakom z triedy boli na požiadanie rodičov vydané vysvedčenia aj na konci I. pol...

Zriadenie elokovaného pracoviska v CVČ N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V CVČ prebieha krúžková činnosť na adrese zariadenia a vo vlastných priestoroch. Ak zamestnanci CVČ vyučujú krúžkovú činnosť v inom priestore, na inej adrese v pravidelnom časovom intervale , je potrebné zriadenie elokovaného pracoviska pre dané C...

Smernica č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode. Smernica nadobúda účinnosť 15. januára 2024.  Zdroj: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpi...

Smernica o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode, ktorá nadobúda účinnosť od 15. januára 2024.

Povinnosť mať registratúrny poriadok v súkromných školách N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať súkromná umelecká škola a súkromné centrá voľného času registratúrny poriadok a ak áno, kde by som našla, ktoré sú jeho povinné údaje, ktoré musí obsahovať a čo je potrebné prioritne v ňom uvádzať, resp. či si ho môžeme len podľa seba nap...

Vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie...

Pozastavená účinnosť § 63 bod 1f) Zákonníka práce N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Dočítali sme sa v novele Zákonníka práce - § 63, bod 1 f) pozastavená účinnosť od 29.12.2021.**) Poznámka redakcie: Uznesenie Ústavného súdu uverejnené pod č. 539/2021 Z. z. pozastavilo účinnosť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce v z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ