Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

Odfotenie prijímačkových testov rodičom N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Rodič žiaka chce, aby sme poslali cez edupage odfotené prijímačkové testy jej dcéry. Nemá čas prísť osobne nahliadnuť do nich. Povedala, že aj keby prišla, aj tak si to odfotí. Má možnosť  rodič odfotiť si tieto testy?  

Údaje na pečiatke školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme Spojená škola s dvoma organizačnými zložkami ZŠ s MŠ a ZUŠ. Jednotlivé organizačné zložky majú vlastné názvy, aj svoje vlastné pečiatky. Pečiatka právoplatnosti má obsahovať oficiálny názov celej školy alebo len organizačnej zložky? Máme dať v...

Doplnenie úväzku majstra vyučovaním odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Máme v škole majstra odbornej výchovy, ktorý má maturitnú skúšku a príslušné DPŠ. Môže si takýto majster dopĺňať úväzok vyučovaním odborných predmetov? Spĺňa kvalifikačné predpoklady? Bolo by to správne?

Poskytnutie rekreačného poukazu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi za zákonom určených podmienok rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť za...

Usmernenie pre zákonných zástupcov k procesu prijímania žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022).

ŠVP - odbor predavač a klampiar v duálnom systéme vzdelávania N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Naša škola má schválený odbor predavač a klampiar v duálnom systéme vzdelávania. Prosím podľa akého štátneho vzdelávacieho programu máme postupovať?

Rozhodnutie ministra o obnovení vyučovania s účinnosťou od 17. 5. N

Autor/i: -

S účinnosťou od 17. mája 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v školách, aj prevádzka v školských zariadeniach okrem škôl v prírode. Prevádzka škôl v prírode sa obnovuje len v okresoch v stupni Monitoring (zelený okres).

Útoky rodičov na riaditeľa školy pre protiepidemiologické opatrenia N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pri postupnom otváraní škôl v mesiacoch marec a apríl 2021 sa objavil nový spoločenský a právny fenomén. Štátna stratégia otvárania škôl je založená na postupnom návrate detí do škôl a na dodržiavaní prísnych epidemiologických požiadaviek. Opatren...

COVID-19 Rozhodnutia ministra - september 2020 - apríl 2021 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie s účinnosťou od 19. apríla 2021. 

Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na SŠ N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22. 4. 2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ