Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Publikované: Autor/i: -

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná v čase od 1. apríla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.

Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak ide o základnú školu zriadenú obcou, určí obec miesto a čas zápisu do základnej školy všeobecne záväzným nariadením. Konkrétny termín zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom na budove základnej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla základnej školy, ak ho má základná škola zriadené.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

  • osobné údaje o dieťati v rozsahu - meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste), dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk