Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v máji 2024 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad pamätných dní, štátnych sviatkov, významných medzinárodných dní, prázdnin v mesiaci máj 2024. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturitnej skúške, plánovaných ...

Vzdelávanie v zahraničí a vedenie žiaka v databáze N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodičia, Slováci, ktorí žijú v ČR, majú trvalý pobyt majú na Slovensku. Dieťa, ktoré je narodené v Česku, má trvalý pobyt ako rodičia. Na slovenskej škole bolo dieťa v minulom školskom roku zapísané s odkladom. Rodičia sa už nechcú vrátiť na Slove...

Účasť verejnosti na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže sa zúčastniť verejnosť (starosta, poslanci ...) na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy?

Zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa a ustanovenie zástupcu riaditeľa do funkcie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

 Akým spôsobom možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa? Akým spôsobom možno ustanoviť do funkcie zástupcu riaditeľa?

Príprava školského vzdelávacieho programu v prvom školskom roku implementácie N

Autor/i: -

Usmernenie pre základné školy o postupe pri príprave školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie

Požadované vzdelanie učiteľky ZUŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl, v súčasnosti je študentkou 4. ročníka konzervatória v študijnom odbore hra na klavíri, tento školský rok bude maturovať.Ak učiteľka...

Súkromná ZŠ a povinná osoba v zmysle zákona N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Je súkromná základná škola povinnou osobou v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám? Otec žiada o dieťati informácie (krúžky, konzultácie s učiteľmi a pod.), dieťa sa odmieta s otcom stretávať.

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky N

Autor/i: -

Zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Dokument na vytlačenie je aj pod textom.

Dátum ukončenia pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak ukončíme pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov , bolo mu vyplatené odchodné a odstupne a chce kontinuálne pokračovať u toho istého zamestnávateľa na dohodu, ale so skráteným úväzkom, môžeme túto dohodu uzavrieť aj na čas, k...

Harmonogram Testovanie 9 2024 v náhradnom termíne N

Autor/i: -

Náhradný termín T9 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024 na vybraných školách v rámci kraja. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s pä...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ