Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Preradenie zamestnanca na inú prácu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V rámci personálnej štruktúry školy dochádza u nás k zmene. Pani kuchárka odchádza do dôchodku. Keďže na jej pozíciu sme nenašli žiadnu silu (nikto sa neprihlásil), na pracovnú pozíciu kuchárky pôjde pani upratovačka, ktorá s tým súhlasila a na po...

Kolektívna zmluva a škola bez právnej subjektivity N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Sme ZŠ bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec. V našej ZŠ pôsobí Základná organizácia odborového zväzu PŠVVaŠ, máme svoju Kolektívnu zmluvu. Obec ako zriaďovateľ školy má svoju Základnú organizáciu odborového zväzu a Kolektívnu zml...

Príspevok na lyžiarsky kurz N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Príspevok na školu v prírode N

Autor/i: -

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 344/2023 Z. z. - novela vyhlášky o základnej školy N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novely vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole bola úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: -

Programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe podanej prihlášky zúčastniť fyzická osoba, ktorá nezískala nižšie stredné vzdelanie, získala primárne vzdelanie a ukončila povinnú školskú dochádzku.

Podporné opatrenia – Krízová intervencia v škole N

Autor/i: -

Cieľová skupina: všetky deti/žiaci zasiahnuté krízovou udalosťou v škole. Cieľ: Poskytnúť deťom/žiakom odbornú starostlivosť zameranú na špecifické obdobie v ich živote po krízovej udalosti (traumy, úmrtia, zranenia, polarizácia a pod.) Forma: Krí...

Požadované doklady o kvalifikácii N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Aké doklady máme požadovať od novoprijatých zamestnancov? Nie je nám jasný rozdiel v § 4 ods. 1 medzi bodom a) doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná práca pedagogického zamestnanca... a bodom c) potvrdenie o dĺžke výkonu praco...

Zaradenie učiteľa do platovej triedy (špeciálna škola) N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba správne zaradiť učiteľa ZŠ v špeciálnej triede. Má ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na SPU v Nitre „zootechnickom odbore". V roku 2002 mal ukončené doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na...

COVID-19 a respiračné ochorenia - Kedy možno prerušiť vyučovanie? N

Autor/i: -

Podľa Úradu verejného zdravotníctva nasledujúce obdobie očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochoreni...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ