Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

COVID-19 Hodnotenie žiakov ZŠ a usmernenie k vydaniu výpisu N

Autor/i: -

Žiakov základných škôl možno hodnotiť slovným hodnotením, klasifikáciou („známkou“), kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

Uznesenie vlády zo 17. 1. 2021 a 20. 1. 2021 N

Autor/i: -

Vláda schvaľuje návrh na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády zo 6. januára a doplnenie uznesenia vlády SR zo 17. januára 2021.  Vláda obmedzuje "s účinnosťou od 11. januára 2021 p....slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od...

Vypočítanie režijných nákladov stravovania a možnosti úhrady N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Materskú školu navštevuje 40 detí, ktoré sa stravujú vo svojom zariadení školského stravovania. Predpokladané ročné režijné náklady vychádzajú na základe skutočných ročných nákladov zariadenia školského stravovania za uplynulé obdobie až na sumu 3...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Mániodepresívna psychóza N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

„Kto si myslí, že je dokonalý, dokonale sa mýli“ W. James Psychózou označujeme taký prejav duševného ochorenia, ktoré mení prežívanie človeka vo vzťahu k okoliu a k sebe samému. Počas psychotického ochorenia dochádza v rôznej miere k zmene všetkýc...

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - práca na pracovisku N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II budeme zamestnávať školského špeciálneho pedagóga na 100 % pracovný úväzok. Musí sa školský špeciálny pedagóg zdržiavať na pracovisku 37,5 hodín týždenne, alebo môže plniť časť praco...

Vyjadrenie nedôvery členovi rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Aký by mal byť postup, ak chce skupina odvolať svojho člena z rady školy, v ktorej ju zastupoval, ak mu táto skupina vyjadrila nedôveru, resp. nie je spokojná s tým ako ho daný volený člen zastupuje?

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sociopatia - asociálna/disociálna porucha osobnosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychické problémy a poruchy nie sú u detí vôbec zriedkavé. Ich duševné zdravie je omnoho zraniteľnejšie ako u dospelých. Rodičia mnohé zvláštne spôsoby správania u detí prehliadajú. Učitelia pri organizovaných formách interakcie ich nemusia postr...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Obsedantno-kompulzívny syndróm N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

„Prečo lampa zhasla? Zatienili sme ju plášťom, aby sme ju ochránili pred vetrom.” prof. Josef  Švejcar Rozmer izolácie prehĺbil dlho tlejúce nevyriešené rodinné i sociálne vzťahy a traumy v rôznych podobách. Tie sa objavujú zvlášť u detí a môžu sa...

Určenie finančných prostriedkov na školské stravovanie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

 V obci je obecná základná škola so 450 žiakmi, na stravovanie chodí cca 300 žiakov. Ako obec určí finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ