Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2015

1/2015

Práva a povinnosti pedagógov v edukácii a v spolupráci podľa legislatívnych a etických pravidiel

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Edukácia a spolupráca v škole je ponímaná aj realizovaná rôzne. Dôkazom sú teoretické štúdie, výskumné zistenia, aj bežné skúsenosti z praxe. Daný príspevok popisuje vedomie práv a povinností pedag...

Pohľad na možnosti kvalitného riadenia škôl

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Školy predstavujú centrum vzdelávacích systémov. Tvoria pilier pre budúcnosť spoločnosti. Sú dôležité pre prosperitu každého štátu EÚ. Kvalita školstva vo významnej miere závisí od schopnosti pedag...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk