Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Kultúra prostredia v materskej škole

Kultúra prostredia v materskej škole (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry. Rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ovplyvňujú riadenie a manažment školy ako nosného piliera kultúry školy. Rozpracúva klímu, sociálne vzťahy a hodnoty školy nielen v oblasti teoretickej, ale aj prostredníctvom prelínania teoretických poznatkov s praxou.

Príspevky v diskusii: 0

Kultúra prostredia v materskej škole (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry najprv vo všeobecnosti. Následne rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Jedna kapitola sa venuje kultúre materskej školy. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Rozpracúva témy ako kultúra školy, jej klíma, riadenie, sociálne vzťahy a hodnoty školy nielen v oblasti teoretickej, ale aj prostredníctvom prelínania teoretických poznatkov s praxou.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk