Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Kultúra prostredia v materskej škole

Kultúra prostredia v materskej škole (2.)

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry. Rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ovplyvňujú riadenie a manažment školy ako nosného piliera kultúry školy. Rozpracúva klímu, sociálne ...

Kultúra prostredia v materskej škole (1.)

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry najprv vo všeobecnosti. Následne rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Jedna kapitola sa venuje kultúre materskej školy. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Roz...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály