Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - 2016

Kde a kedy treba konflikty riešiť

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Konflikty v školskom prostredí sa vyznačujú veľkou flexibilitou. Na niektoré treba reagovať hneď a niektoré si žiadajú odstup. A sú aj také, ktoré si riešenie nepýtajú. Tak ako prídu, aj odídu. 

Cieľové skupiny rovesníckej mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľom implementovania rovesníckej mediácie do školského prostredia je pomôcť žiakom, študentom rozpoznať blížiaci sa konflikt a vedieť ho riešiť. Špecifickosť školského prostredia ovplyvňuje rôznorodosť cieľovej skupiny, žiakov, študentov, rozdie...

Hranice ako zdroj istoty pri riešení konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mení sa vplyv tradičných sprostredkovateľov výchovy. V oveľa väčšej miere majú na správanie žiakov vplyv médiá a sociálne siete. Upútavky na reality show voľne odvysielané počas dňa ponúkajú životné príbehy ľudí v hraničných situáciách. Tie sa tak...

Riaditeľ školy ako mediátor pri riešení konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vybudovať si kvalitný vzťah riaditeľa školy s rodičom nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Autorita lídra školy vo vzťahu k „objednávateľovi“ vzdelávania sa v čoraz menšej miere odvíja od dôležitosti funkcie, ktorou manažér školy disponuje. Rod...

Skupinové myslenie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Ja sa k tomu radšej vyjadrovať nebudem! Nemyslím si, že ak niečo poviem, niečo aj zmením.“ S podobnými myšlienkami sa stávame súčasťou pretvárky, strachu a obáv. Strácame potenciál ovplyvňovať dianie. V snahe nevytŕčať, lídri škôl svedomie upokoj...

Mediácia konfliktov detí v rannom veku

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V záveroch Európskej komisie v príspevku Európa 2020, kde sa hovorí o boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, sa píše: "Skúsenosti detí nadobudnuté v ich útlom veku vytvárajú základ pre všetko neskoršie učenie". V rannom veku sa stimu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk