Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Mediácia konfliktov detí v rannom veku

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V záveroch Európskej komisie v príspevku Európa 2020, kde sa hovorí o boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, sa píše: "Skúsenosti detí nadobudnuté v ich útlom veku vytvárajú základ pre všetko neskoršie učenie". V rannom veku sa stimuluje šanca rozvíjať nadanie, kvalifikovanosť, pestuje sa schopnosť prispôsobovať sa technologickým zmenám. Realizované výskumy potvrdzujú, že prvé roky dieťaťa, kedy sa formuje aj spôsob správania, má na jeho život dôležitý vplyv.

Rozdiely v životnom štýle rodín

História konfliktov v nadväznosti na schopnosť riešiť problémy v neskoršom veku signalizuje príčiny už v rannom detstve. V niektorých rodinách sa výrazne znižuje veková hranica riadeného pestovania rôznych záujmov. Deti predškolského veku navštevujú pestrú paletu krúžkov. Vidieť tendenciu stupňovať požiadavky, nároky  kladené na deti, čo môže viesť k ich prestimulovaniu. Učitelia materských škôl majú možnosť stretávať sa vo svojej praxi aj s deťmi, ktorým chýba akýkoľvek vzor v správaní. Bezpečné hranice pre ukotvenie pozitívnych vplyvov neexistujú. Tlak  na výkon priniesol v niektorých prípadoch stupňujúcu sa nervozitu, agresivitu a v oveľa väčšej miere sa hovorí i o domácom násilí. 

Prvé pocity pri hre

Prvé stretnutie s pocitmi pri hre má pre dieťa veľký význam. V hre deti vnímajú vyjadrenie reality, zrkadlia svoje pocity, určujú svoje miesto v skupine. Ak dieťa prichádza do prostredia materskej škôlky „poznačené“ tlakom reklamy a umelo vytvoreného sveta, stráca cit pre realitu rôznorodosti a rozdielnosti, ktorú svet ponúka. Vytvárajú sa skupiny, ktoré prijímajú alebo vylučujú iné deti a podľa bohatstva merajú hodnotu kamaráta. Priepasť sa vekom zvyšuje. Polarizáciu podčiarkuje aj správanie dospelých, ktorí určujú  vhodnosť, resp. nevhodnosť detských kamarátov. Na základe histórie konfliktov v rannom veku je teda možné odhadnúť ich najčastejšiu príčinu, ktorou sú rozdiely spôsobené chudobou či bohatstvom.

Citlivosť na neverbálne prejavy

Deti sú v rannom veku veľmi citlivé na neverbálne prejavy dospelých, vedia vycítiť emóciu ako smútok, hnev, bolesť, radosť, veselosť aj nadšenie. Úprimné a veku primerané prejavovanie emócií je dôležitým podkladom zdravej emočnej výbavy dieťaťa. Falošná akceptácia dieťaťa je podnetom na vytvorenie zm

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk