Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2020

Grantový program O2 Digitálna škola

Kategória: Výzvy

Férová nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému tak, aby sa dokázal posunúť do roviny digitálneho vzdelávania. Uzáv...

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Dobrovoľníctvo 2020

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Predkladať projekty možno v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podáva...

Grantový program - Záleží nám na tvojom rozvoji (TDPS, n.f.)

Kategória: Výzvy

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou...

Výzva MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpo...

Výzva MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prep...

Výzva MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v roku 2020 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2020. Konečný termín podávania žiadostí ...

Karpatská nadácia - Magna pre región 2020

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Výzva podporí projekty určené pre komunity v Košickom samosprávnom kraji. Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efekto...

Výzva - Podpora rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami

Kategória: Výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 29.mája 2020 (opvai.sk).

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Kategória: Výzvy

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne.  Termín na predloženie žiadosti: priebežne, na...

Spoločne pre región 2020

Kategória: Výzvy

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slove...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev