Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2015  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2015

Vedecká cukráreň

Kategória: Aktivity pre žiakov Autor: NCPVaT

Vedecká cukráreň poskytuje žiakom priestor na diskusiu s poprednými slovenskými alebo zahraničnými vedcami o aktuálnych a podnetných otázkach vo vede a technike. 

Aktivity Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave

Kategória: Aktivity pre žiakov Autor: msap.sk

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúka množstvo zaujímavých aktivít pre školy. Program zahŕňa výstavy, premietanie dobových filov, lektoráty k výstavám a ďalšie vzdelávacie programy.

Letná škola UNAOC-EF v New Yorku

Kategória: Aktivity pre žiakov Autor: unaocefsummerschool.org

75 mladých ľudí vo veku 18 až 35 z celého sveta bude mať možnosť zúčastniť sa letnej školy, aby našli riešenie naliehavých globálnych výziev v súvislosti s kultúrnou a náboženskou rozmanitosťou.

LEAF Summer Leadership Camp

Kategória: Aktivity pre žiakov Autor: leaf.sk

Program je určený pre akčných žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov, ktorí plánujú zmaturovať v roku 2018 – 2020; zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a hostí z partnerských škôl LEAF.

Nech sa nám netúlajú - Nadácia Jednota COOP

Kategória: Výzvy Autor: coop.sk

Jednou z možností, ako porozumieť potrebám detí a mládeže, spolupodieľať  sa na  ich vývoji , poskytovať im priestor na realizáciu svojich záľub a rozvíjať v nich prirodzené talenty a zručnosti umožňuje projekt Nech sa nám netúlajú. XI. ročník grantového programu  realizuje  Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé  Slovensko, s.r.o. a spotrebným družstvom  COOP Jednota Slovensko.

 

Stredoškoláci do sveta

Kategória: Výzvy Autor: nadaciatatrabanky.sk

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

MŠVVaŠ SR: Rozšírenie kapacít materských škôl

Kategória: Grantové výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách.

Konferencia Junior Internet 2015

Kategória: Výzvy Autor: mladez.sk

Žiaci a žiačky základných a stredných škôl budú mať po 10. krát možnosť zapojiť sa do súťaže s názvomJunior Internet 2015. Nepôjde pritom len o surfovanie, ale aj o tvorbu webstránok, blogov, grafiky, aplikácií či textov.

OSF - ReŠtart Slovensko

Kategória: Výzvy Autor: cpf.sk

Zapojiť sa môžu aktívni občania, študenti, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či startupisti, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti spoločnosti v rôznych oblastiach.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk