Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné

Kategória: Aktuality Autor/i: prevenciakriminality.sk

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom ...

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydáva k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 nasledujúce usmernenie.

Zriaďovanie škôlok sa zjednoduší

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Technické podmienky na zriaďovanie nových materských škôl sa zjednodušia, čím sa vytvoria možnosti na zvýšenie počtu prijatých detí. Zmeny prináša vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach pre deti a ml...

Kam počas letných prázdnin 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Publikácia Kam počas letných prázdnin každoročne prináša zoznam inštitúcií a zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou, spolu s kontaktnými údajmi, ako aj prehľadom akcií, podujatí a táborov organizovaných pre deti a mládež počas letných prázdnin.

Vyhláška k povinnej domácej izolácii pre pozitívnych na COVID-19 sa zruší od 20. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom.

Testovanie 9 2023 – riadny termín

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www2.nucem.sk

Harmonogram riadneho termínu Testovania 9

Školenia zamerané na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prostredníctvom krajských pracovísk a pracoviska v Komárne v spolupráci s oddelením hodnotenia a monitorovania vzdelávania organizuje v marci online školenia zamerané na hodnotenie písomnej formy inte...

Ako poukázať 2 % z daní?

Kategória: Aktuality Autor/i: slovvensko.sk

Prijímateľom podielu zaplatenej dane môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Kľúčové slová

Aktuálne - Manažment školy v praxi 3/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Kritické myslenie a príklady dobrej praxe „Kritické myslenie nie je o tom, aby sme sa nedotkli citlivých tém alebo zrušili naše predpoklady. Je to o schopnosti vidieť svet taký, aký naozaj je, zbaviť sa našich vlastných predsudkov a otvárať sa nov...

Zavádzanie podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dňa 19. 1. 2023 do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dop...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk