Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Projekt na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Ministerstvo školstva spustilo nový národný projekt „Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)“. 

Nové pravidlá pre ospravedlňovanie neprítomnosti detí a žiakov v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vydalo usmernenie pre materské, základné a stredné školy s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri ospravedlňovaní neprítomnosti detí a žiakov v škole v dôsledku ochorenia.

Emocionálne korektívna skúsenosť v prostredí školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 5/2024 Vzťahová väzba je rozhodujúca pre optimálny vývin človeka. Veľmi dôležitá je jej prítomnosť, ale aj kvalita pripútania. Traumatické skúsenosti môžu ovplyvniť vzťah medzi rodičom a dieťaťom rôz...

Vzdelávacia hra pre školy ̶ Cez železnú oponu pre školy

Kategória: Aktuality Autor/i: upn.gov.sk

Ústav pamäti národa spolu s Platformou európskej pamäti a svedomia predstavuje vzdelávaciu stolovú hru, ktorá ponúka interaktívnu a angažovanú formu učenia sa o časoch komunistického režimu, jeho zločinoch a boji za slobodu.

Duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Vyberáme z archívu časopisu Didaktika č. 1/2024 V príspevku sa autorka venuje odbornému vzdelávaniu, resp. jednému z typov – duálnemu vzdelávaniu. Na príklade koncepčných skúseností zo zavádzaním rôznych modelov, prístupov k odbornému vzdelávaniu...

Slovenské múzeum máp ako popularizačno-vzdelávacie miesto

Kategória: Aktuality Autor/i: muzeummap.sk

Múzeum map v Banskej Bystrici je jedinečné kultúrne a vzdelávacie centrum, kde návštevníci môžu objavovať fascinujúcu históriu a súčasnosť kartografie na Slovensku. 

Expozícia Dejinami školstva v Múzeu pedagogiky a školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: msap.sk

V rámci otvorenia novej budovy Múzea školstva a pedagogiky koncom apríla 2024, bola sprístupnená nová stála expozícia Dejinami školstva. 

DIKDA - Digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice

Kategória: Aktuality Autor/i: dikda.snk.sk

Slovenská národná knižnica má k dispozícii Digitálnu knižnicu - platformu, ktorá umožňuje prístup k digitálnym kópiám rozsiahleho spektra literárnych diel, periodík a vedeckých textov od vynálezu kníhtlače až po začiatok 21. storočia.

Podmienky pre organizáciu letných táborov a zotavovacích podujatí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr

Letná sezóna je spojená s účasťou detí na rôznych zotavovacích podujatiach, ako sú letné tábory a školy v prírode, trvajúce viac ako štyri dni s účasťou minimálne piatich detí do 18 rokov. 

Uplatnenie trauma-informovaného prístupu v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 6/2024 Škola nie je len miestom realizácie vyučovacieho procesu, ale i sociálnych interakcií a kontaktu s rôznymi prejavmi správania sa detí i dospelých. Okrem pozitívnych a žiaducich sa deti a učite...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov