Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Aktuality

Ministerstvo školstva spustilo poradenské call centrum

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Škola môže výkonové a obsahové štandardy presunúť do vyššieho ročníka

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu odporúča prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov – na základné učivo.

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie.

EČ a PFIČ sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku.

Testovanie 9 2020 sa neuskutoční

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 2020 nebude konať.

Novela školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V súvislosti s vydaným rozhodnutím prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania bolo v rámci legislatívneho procesu nevyhnutnénovelizovať zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov územnej samosprávy aj

  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a
  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania.

Vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania

Kategória: Aktuality Autor/i: skolske.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling informoval, že vyučovanie bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Ako sa rozprávať s deťmi o koronavíruse?

Kategória: Aktuality Autor/i: zvladnemeto.sk

Niekoľko odporúčaní, ako sa s deťmi rozprávať o tejto nepríjemnej téme tak, aby ste zmiernili ich strach a pomohli im správať sa bezpečne.

Zistenia TALIS 2018 - 2. časť

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

 Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. 

Linky podpory VÚDPaP

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Linka podpory VÚDPaP je určená rodičom a ich deťom ako aj pedagógom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením COVID-19 a s opatreniami, ktoré štát prijíma a tieto majú dopad na ich fungovanie. Ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto – pre všetkých záťažovej situácie – sme pripravení si Vás vypočuť a odpovedať Vám.

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. 

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Mgr. Branislav Gröhling sa narodil 6. apríla 1974 v Partizánskom. V rokoch 1988 - 1992 absolvoval štúdium v odbore navrhovanie a výroba obuvi a galantérneho tovaru na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom. Neskôr vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (2004 - 2009).

21. marec - Svetový deň poézie

Kategória: Aktuality

 21. marec bol organizáciou UNESCO vyhlásený ako Svetový deň poézie. 

21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

Kategória: Aktuality Autor/i: downovsyndrom.sk

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. 

Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. 

Rada školy a výberové konanie - čítanie počas mimoriadnych opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Je dôvodom na zrušenie rady školy, ak zápisnica nie je podpísaná primátorom, ale povereným zamestnancom? Určuje členov volebných komisií riaditeľ? Môže volič navrhnúť ako kandidáta sám seba? Dokedy sú členmi rady školy rodičia maturantov? Keď sa vzdá predseda rady školy funkcie predsedu, ale chce ostať členom rady školy, ako treba postupovať?

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Kategória: Aktuality

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.

Súťaž o najkrajší list 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: posta.sk

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej republiky. 

Usmernenia k šíreniu koronavírusu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Prehľad usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SLovenskej republiky ku koronavírusu COVID-19. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk