Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

ŠŠI - Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Monitoring NÚCEM - Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania realizoval monitoring dopadu dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí a zručností deviatakov.

IT FITNESS TEST 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: https://itfitness.sk/sk/

10. ročník najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku.

Žiacky poradný výbor

Kategória: Aktuality Autor/i: ziackyporadnyvybor.sk

Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže iniciujú vznik Žiackeho poradného výboru.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Termín na predloženie žiadostí na prihlásenie sa do Letnej školy 2021 pre stredné odborné školy bol predĺžený do 18. júna 2021. Rozšíril sa aj okruh žiadateľov o školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá.

Audit digitálnych technológií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 02.07.2021 prebieha Audit digitálnych technológií v základných a stredných školách. Je realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol vytvorený na MŠVVaŠ SR za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. 

Detský čin roka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: detskycin.sk

21. ročník projektu Detský čin roka 2021 prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

EDUMA - Festival živých kníh a vnímavosti

Kategória: Aktuality Autor/i: eduma.sk

EDUMA pozýva na online festival pre učiteľov, žiakov a študentov zameraný na podporu spoločenskej zodpovednosti a tolerancie k menšinám, pričom sa môžete stretnúť so zástupcami rôznych menšín. Cieľom festivalu je formovanie kritického myslenia, po...

Pripravujeme - Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu autora Vladimíra Labátha ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk