Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2021

Pedagogické fakulty v SR: Podpora reformy základného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: https://pdf.truni.sk/

Pedagogické fakulty slovenských univerzít vyjadrujú podporu plánovaným zmenám a reformným procesom, ktoré sú zamerané na skvalitnenie a zlepšenie základného vzdelávania ako fundamentálneho prvku vzdelávacej sústavy.

Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. , Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vyberáme z Didaktiky č. 2/2021 Téma inkluzívneho vzdelávania sa v súčasnosti dostáva z úzkeho kruhu odborných diskusií do širšej verejnosti. Črtá sa trend podpory tejto myšlienky a zdá sa, že v školách budú podporné tímy, ktoré učiteľom dnes tak c...

Školská taška a obuv pre školáka

Kategória: Základné školy Autor/i: uvzsr.sk

Pri kupovaní školskej tašky berte do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre dieťa a zdravá desiata. 

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Vyberáme z portálu daneauctovnictvo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: daneauctovnictvo.sk

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

SOCIOKLIMA a výzkumné šetření dopadu distanční výuky na sociální klima tříd

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Milena Mikulková, SOCIOKLIMA, s.r.o., Mgr. Martina Kyšková

Skúsenosť z Českej republiky Poslední dva školní roky byly poznamenané mimořádnými opatřeními. Jeví se, že pro všechny to bylo něco nového – v tak celonárodním měřítku a v takovém rozsahu. V tisku se objevovaly různé zprávy. Že dochází k masivnímu...

Sociálny pedagóg podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časti Riadenie školy  Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu sociálneho pedagóga ako odborného zam...

Archív - Manažment školy v praxi č. 2/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne a rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.“ Milan Lasica Text piesne Milana Lasicu s hudbou Jara Filipa z albumu Bolo nás jedenásť (1987) n...

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 7-8/2019 Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy je legislatívne upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk