Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 6/2021 Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, ktoré ...

Ministerstvo zdravotníctva spustilo linku na podporu duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

​Ministerstvo zdravotníctva spustilo Národnú linku na podporu duševného zdravia.   

Aktuálne - Didaktika č. 4/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Aj rozbité hodiny ukazujú dvakrát za deň správny čas.“ Stephen King, kniha Zelená míľa Obdobie pandémie v minulom školskom roku nám umožnilo pozrieť sa hlbšie do svojich pocitov a potrieb. Niektorí z nás toto obdobie zvládali s väčšou pripravenos...

Socioterapia, psychoterapia - Keď “pomoc” nemusí pomáhať

Kategória: Aktuality Autor/i: Alžbeta Baratková

Nech sú opatrenia proti šíreniu pandémie COVID-19 mienené akokoľvek dobre, prinášajú so sebou aj negatívne dôsledky, ktoré mnohí ľudia vnímajú rovnako fatálne ako nedostatok pľúcnych ventilácií v nemocniciach.

Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súčasnosti pripravuje transformáciu štyroch priamo riadených organizácií do jednej organizácie, ktorá bude bližšie k školám, školským zariadeniam a mládežníckym organizáciám. 

Veľký prieskum o dopadoch pandémie na školstvo: Učitelia uvádzajú zhoršenie psychického zdravia a zaostávanie žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: Komenskeho institut

Komenského inštitút s Centrom vzdelávacích analýz oslovili agentúru Focus, aby zistila, ako vnímajú dopady pandémie pedagogičky a pedagógovia. Aktuálne ide o najkomplexnejší zdroj informácií o priebehu a odhadovaných dopadoch dištančnej výučby, ak...

Pedagogické fakulty v SR: Podpora reformy základného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: https://pdf.truni.sk/

Pedagogické fakulty slovenských univerzít vyjadrujú podporu plánovaným zmenám a reformným procesom, ktoré sú zamerané na skvalitnenie a zlepšenie základného vzdelávania ako fundamentálneho prvku vzdelávacej sústavy.

Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. , Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vyberáme z Didaktiky č. 2/2021 Téma inkluzívneho vzdelávania sa v súčasnosti dostáva z úzkeho kruhu odborných diskusií do širšej verejnosti. Črtá sa trend podpory tejto myšlienky a zdá sa, že v školách budú podporné tímy, ktoré učiteľom dnes tak c...

Výzva - Externý poradca individuálnej poradenskej podpory vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

MPC vyhlasuje výzvu na pozíciu Externý poradca individuálnej poradenskej podpory vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom. Cieľom je vytvorenie databázy externých poradcov na individuálnu poradenskú podporu vedúcim pedagog...

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke – vzdelávanie cudzincov (aktualizované 6. 7. 2021)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovali Usmernenie k povinnej školskej dochádzke pri vzdelávaní cudzincov. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk