Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Socioterapia, psychoterapia - Keď “pomoc” nemusí pomáhať

Kategória: Aktuality Autor/i: Alžbeta Baratková

Nech sú opatrenia proti šíreniu pandémie COVID-19 mienené akokoľvek dobre, prinášajú so sebou aj negatívne dôsledky, ktoré mnohí ľudia vnímajú rovnako fatálne ako nedostatok pľúcnych ventilácií v nemocniciach.

Článok rozoberá vedľajšie účinky ochranných opatrení. Zameriava sa na emócie, ktoré sú ovplyvnené aj zameraním pozornosti: "Časť moci médií a politikov spočíva aj v ich schopnosti “kričať” najhlasnejšie – preto ich rétorika ohľadne šírenia Covidu 19 a aspekty skutočnosti, na ktoré sa zameriavajú, vedia ovplyvniť veľkú časť verejnej mienky – a napríklad napomáhať zvyšovaniu alebo znižovaniu miery strachu." Poukazuje na dlhodobé účinky izolácie, ktoré môžu predstavovať pre človeka porovnateľné zdravotné riziko ako fajčenie 15 cigariet denne a sú lepším prediktorom skoršej smrti než účinky znečistenia ovzdušia alebo fyzickej neaktivity. V článku autorka ponúka odpoveď na otázku: Prečo máme tendenciu podceňovať význam sociálnych faktorov a kto najviac prehliada dôležitosť vzťahov pre zdravie?

Na záver autorka článku píše: "V Gréckej mytológii je Kasandra trójska princezná, ktorej krása očarovala boha Apollóna. Sľúbila mu svoju lásku, ak od neho dostane vešteckého ducha. Aj ho dostala, ale Apollóna stále odmietala milovať a ten na ňu uvrhol kliatbu: bude vidieť budúcnosť, ale jej veštbám nikto nebude veriť. K podobnému “horkosladkému” záveru prichádza aj štúdia profesora Haslama a jeho tímu – “kliatbou” tých, ktorí sa zasadzujú za väčšie uznanie významu sociálnych faktorov pre zdravie je, že zatiaľ čo o kvalite ich výskumu niet pochýb, pravda, ktorá z neho vyplýva, zostáva širšej spoločnosti stále neznáma a cudzia. Ako prekonáme tento vedecký Kasandrin syndróm? Jednou z možností je vytrvať, realizovať stále viac kvalitného výskumu a šíriť čo najviac jeho výsledky. Ak však na pozadí problému nie je nedostatok informácii, ale politika, politika musí byť pravdepodobne aj súčasťou jeho riešenia…".

Zdroj a celé znenie článku: https://casopis.socioterapia.sk/ked-pomoc-nemusi-pomahat/?fbclid=IwAR1_zsTVrtJzQlJJZgDjIjDrs5-YR3PEk5GmFTBZ5_XQnE3gKwT8PnQJrxs


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov